هیأت مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره


مدیر واحد : محمد رضایی
سوابق تحصیلی
 • دکتری مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی )
 • فوق لیسانس مدیریت صنعتی
 • لیسانس مدیریت بیمه
 • لیسانس روانشناسی بالینی
سوابق کاری
 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه
 • مؤسس و اولین رئیس هیات مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه
 • ارزیاب خسارت آتش سوزی
 • ارزیابی خسارت بیش از 1000 کارخانه بزرگ داخل کشور
 • بازدید ایمنی و تفکیک ریسک بیش از 50% کارخانجات صنعتی داخل کشور
 • دارای 27 سال سابقه اجرایی در صنعت بیمه
 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته آتش‌سوزی و علل وقوع آن
 • نماینده بیمه ایران در ریاست جمهوری جهت ارائه طرحهای جدید بیمه‌ای
 • عضو کارگروه مدیریت بحران وزارت کشور
 • عضو کارگروه مدیریت بحران استان تهران
 • دبیر کارگروه بیمه‌های آتش‌سوزی در سندیکای بیمه‌گران ایران
 • مدیر معین مدیران فنی بیمه ایران
 • مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران
 • مؤسس انجمن کارشناسان صنعت بیمه در سطح کشور
 • رئیس هیئت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه
 • نایب رییس هیات مدیره بیمه سینا
 • عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه سینا
 • عضوهیات مدیره بیمه ایران(سمت فعلی)
تالیفات
 • تألیف کتابهای صدور بیمه‌های آتش‌سوزی و روشهای برآورد خسارت در بیمه‌های آتش‌سوزی
 • تألیف کتاب آتش‌سوزی و کارشناسی علت‌های حریق به سه زبان برای اولین بار در سطح کشور
 • تألیف کتاب: آتش‌سوزی و کارشناسی بازدید اولیه از مراکز صنعتی و غیرصنعتی در بیمه‌های آتش‌سوزی همراه با توصیه های ایمنی به زبان فارسی، انگلیسی و عربی

سوابق علمی
 • شرکت در دوره‌های چارتر
 • شرکت در دوره‌های عالی مدیریت ریسک، مدیریت ارتباطات، مدیریت ایمنی و اخذ مدارک آنها.
 • مدرس دانشگاه‌های دولتی و آزاد
 • مدرس مرکز آموزش بیمه ایران
 • ارائه بیش از 25 مقاله ملی در سمینارهای تخصصی داخلی و مجلات و رسانه‌های ملی و داخلی
 • دهها مورد کارشناسی ازطریق مصاحبه تلویزیونی و رادیویی از شبکه‌های مختلف
 • عضو کمیته بازاریابی بیمه ایران
 • دبیر کارگروه بررسی نظام پیشنهادات
 • دبیر کمیته پیشنهاد طرح جدید بیمه‌های آتش‌سوزی
 • تألیف جزوه آموزش کاربردی صدور و خسارت و بازدید اولیه آتش‌سوزی
 • گذراندن تمام دوره‌های آموزش کامپیوتر در سطح عالی
 • اخذ مدارک مدیریت بازاریابی
 • گذراندن و اخذ مدارک دوره‌های مدیریت امور گمرکی و ترخیص کالا
 • گذراندن و اخذ مدارک دوره‌های بیمه انرژی با حضور بیمه‌گران اتکایی خارج از کشور
 • گذراندن و اخذ مدارک دوره‌های آموزشی اصول تکنیکهای مذاکره
 • گذراندن و اخذ مدارک آموزشی تربیت مدرس I.F.T
 • گذراندن و اخذ مدارک دوره مدیریت بحران، زلزله و آسیب‌پذیری اماکن و شریان‌های حیاتی
 • گذراندن و اخذ مدارک مدیریت بحران در صنعت ساختمان، سازه‌های زیرزمینی و شریانهای حیاتی
 • اخذ مدارک عالی از istc
 • گذراندن و اخذ مدارک دوره توانمندسازی صنعت بیمه برای همسویی با تحولات توسعه‌ای
 • گذراندن و اخذ مدرک دوره مدیریت خلاقیت در سازمان
 • اخذ مدرک مدیریت بحران از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران
 • اخذ مدرک عالی برای کارآمدی مدیریت بیمه، چالشها و راهبردها
 • گذراندن و اخذ مدرک دوره مدیریت استرس
 • گذراندن و اخذ مدرک دوره تربیت مدرس بیمه با سرفصل‌های جهانی Train the trainers
 • اخذ مدرک دوره آموزی وظایف و نقش‌های سرپرستی
 • گذراندن دوره‌های نظام پیشنهادها
 • گذراندن دوره‌های تخصصی بیمه الکترونیکی.
 • گذراندن دوره توسعه مدیریت و رهبری
 • گذراندن دوره مربی مدیریت بحران

تلفن: 86711164
پست الکترونیک: mo.rezaei@iraninsurance.ir

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره


مدیر واحد : سیدرسول تاجدار


عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره


مدیر واحد : رضا کاظمی تکلیمی
سوابق تحصیلی
 • کارشناس ارشد علوم اجتماعی گرایش «جمعیت شناسی» دانشگاه تهران
سوابق کاری
 • مرکز آمار ایران ( مرحله اول) " 1375 تا 1384"
 • مرکز آمار ایران ( مرحله دوم ) " 1385 تا 1389"
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی – شرکت سهامی بیمه ایران
 • صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور"1393 تا 1394"
 • شرکت بیمه البرز " 1393 تا 1394 "
 • وزارت تعاون، کارو امور اجتماعی
 • سازمان بازنشستگی کشوری (مرحله اول) "1363 تا1370"
 • سازمان بازنشستگی کشور (مرحله دوم) " 1389تا فروردین 1393"
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"1384 تا 1385"
 • نماینده تام الاختیار مرکز آمار ایران در کمیته آمارهای بخشی
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور "1370 تا 1371"
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی "1371 تا 1374"
 • بنیاد شهید انقلاب اسلامی – سازمان اموال و املاک " 1374 تا 1375"
 • سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه3 "عضو رسمی" "1360 تا1363"
 • جهاد سازندگی
 • کمیته انقلاب اسلامی سال "1357 تا1358"
 • فعالیت های سیاسی
سوابق دیگر
 • 33 سال سوابق مدیریتی و تخصصی اداری، مالی، بودجه، حقوقی، تشکیلات، ساختارهای سازمانی، بیمه‌های اجتماعی، تجاری، بازنشستگی، اقتصادی، امور شرکت‌ها، نظام آماری کشور، فرهنگی و اجتماعی، گزینش ها، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
 • مسئولیت فعلی عضو هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران

تلفن: 86711158
نمابر: 86092130
پست الکترونیک: r.kazemi@iraninsurance.ir

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره


مدیر واحد : سید محمد ناصر مبرقعی
سوابق تحصیلی :
 • فــوق لیسانس حقوق از دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • کارشناسی حقوق از دانشگاه دولتی شیراز
سوابق کاری :
 • مدیر کل شورای فنی و مدیریت ریسک
 • دبیر شورای فنی و مطالعات بیمه ایران
 • عضو کمیته فنی شورای فنی و مطالعات بیمه ایران
 • معاون مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران در تهران از سال 1393 تا 1395
 • رئیس شورای هماهنگی کل شرکتهای بیمه استان خراسان رضوی و با حکم مدیر کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان حضور در استان
 • مدیر بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 1386 تا 1393به مدت 7 سال
 • سرپرست بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 1385 تا 1386
 • معاون فنی مدیربیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 1380 تا 1385
 • رئیس اداره امور عمومی بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 76 تا 79
 • سرپرست بیمه های اشخاص بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 74- تا76
 • کارشناس حقوقی بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 71 تا 74
تالیفات :
 • تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد پیرامون "عدالت ترمیمی و حمایت ازبزه دیدگان باتکیه بر ساز و کارهای صنعت بیمه "
 • تهیه گزارش از کمیسیون حمایت از قربانیان جرائم و انجمن ملی حمایت از قربانیان و میانجیگری INAVEM در فرانسه و تحقیق در حوزه عدالت ترمیمی و حمایت از قربانیان جرائم در سال 1381 و 1383 و متعاقبا ارائه گزارش و مقاله ای تحت عنوان « گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی » که در شماره 13 مجله تخصصی دانشگاه به عنوان مقاله علمی پژوهشی چاپ گردیده است .
 • همکاری اصلی در انجام کار پژوهشی تحقیقاتی تحت عنوان « بیمه و نقش آن در توسعه با تکیه بر تغییر ساختارهای موجود در صنعت بیمه » که با مرتبه خیلی خوب از طرف شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد تائید گردیده است .
 • ارائه مقاله "مناسبات مشترک الگوی مدیریت ریسک در بیمه و فرآیند پیشگیری از ارتکاب جرم در همایش علمی کاربردی پیشگیری از جرم برگزار شده توسط وزارت دادگستری در مشهد مقدس 12 و 13 اسفند ماه 1388 "
 • ارائه مقاله در دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان « نگرشی کوتاه بر پدیده تصادفات رانندگی با تکیه بر دیدگاههای حقوقی و نقش بیمه » و اخذ تقدیر نامه از ریاست وقت دانشگاه فردوسی 1371
 • ارائه مقالات تخــصصی در حوزه حقوق بیمه و مدیریت ریسک و مقاله تحت عنوان « تبیینی مقدمات بر ویژگی های اخلاقی بیمه گر حرفه ای » که در نشریه پیام بیمه به چاپ رسیده است .
 • ارائه مقاله"مناسبات مشترک الگوی مدیریت ریسک و فرآیند پیشگیری از جرم"، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که در فصلنامه قسط شماره 1 دانشکده حقوق چاپ گردیده است .
 • ارائه مقالات و سخنرانی های متعدد درسازمان نظام مهندسی، دانشگاه فردوسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلای دادگستری مشهد با عناوین مرتبط با حقوق بیمه در دوره های مختلف .
 • تدوین جزوه درسی حقوق بیمه که از سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تدریس گردیده است .

سوابق دیگر:
 • سوابق آموزشی و تدریس در دانشگاه :
 • طی دوره های متعدد آموزشی در بیمه ایران ، بیمه مرکزی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری
 • طی دوره های آموزش زبان فرانسه و انگلیسی در موسسات زبانهای خارجی
 • تدریس حقوق بیمه و واحد های تخصصی رشته بیمه در مرکز آموزش مدیریت صنعتی به مدت 10 سال که همکاری ادامه دارد.
 • تدریس حقوق بیمه در دانشگاه امام حسین ( ع ) مشهد طی سه دوره
 • تدریس حقوق بیمه گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1382
 • تدریس حقوق بیمه و حقوق بانکی در گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 1381 به مدت بیش از 10 سال
 • تدریس کلیه واحد های حقوق بیمه گروه حقوق دانشگاه علوم رضوی از سال 79 تا کنون
 • مدرس رسمی دانشگاه علمی کاربردی دارای کد مدرسی و تدریس در این دانشگاه و مرکز آموزش مدیریت صنعتی در کلیه درسهای رشته بیمه های بازرگانی به مدت 15 سال، این همکاری در حال حاضر در تهران با دانشگاه علمی کاربردی کماکان ادامه دارد.
 • برگزاری کارگروه حقوق بیمه در همایش قضات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و انتخاب کارگروه به عنوان کارگروه ممتاز و برتر با نظر قضات شرکت کننده در تیر ماه 1389


عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره


مدیر واحد : محمدمهدی اعلایی
دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار ( DBA ) دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران
 • کارشناس اقتصاد نظری – دانشگاه مفید قم
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران
 • مدیرکل ثبت احوال استان تهران
 • معاون استاندارخراسان رضوی
 • مدیرکل توسعه کار آفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی
 • مدیرکل تعاون استان آذربایجان شرقی
 • مدیرکل تعاون استان زنجان
- مدرس دروس اقتصادی، مالی و بازاریابی در دانشگاه های دولتی و آزاد

تلفن: 86711515
نمابر: 86092175
پست الکترونیک: mm.aalaee@iraninsurance.ir