کاربر گرامی برای شرکت در مناقصات و مزایدات باید ثبت نام کنید

راهنما

ثبت نام

برای کسب اطلاعات بیشتر نحوه شرکت در مناقصات و مزایدات راهنما را کلیک کنید.

مناقصات و مزایدات مناقصات و مزایدات

« بازگشت

جستجو

تاریخ ایجاد
تاریخ انقضا


نمایش 18 نتیجه
از 1
نوع نام کد تاریخ ایجاد تاریخ انقضا
مناقصه آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی پیمانکاران ۱۳۹۷/۰۷/۱ ۱۳۹۷/۰۷/۸
مزایده آگهی مزایده عمومی (فروش یکباب ساختمان اداری – تجاری واقع در بلوار سجاد مشهد) 11010767م‏-97 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
مزایده آگهی مزایده عمومی (فروش 22 واحد تجاری خود واقع در بازار سرچشمه اردبیل) 11011948م‏-97 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
مناقصه فراخوان عمومی 11007258‏/ب97 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
مناقصه آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی مشاوران ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری مهمانسرای عباسی اصفهان ۱۳۹۷/۰۴/۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (خرید، نصب و راه اندازی 2500 دستگاه کامپیوتر) ۱۳۹۷/۰۴/۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
مناقصه آگهی مزایده عمومی یکدستگاه آپارتمان اداری در کشور ارمنستان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۶
مناقصه آگهی مزایده عمومی یکباب ساختمان مسکونی در شهرستان گچساران ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
مناقصه آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی پیمانکاران ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۵
مناقصه آگهی مزایده عمومی ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۸
مناقصه " آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی پیمانکاران" ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۸
مناقصه آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی مشاوران ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
مناقصه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی ۱۳۹۵/۰۵/۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
مزایده فروش تعداد 73 دستگاه خودرو بازیافتی پلاک شخصی ۱۳۹۵/۰۲/۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
مناقصه تهیه و چاپ دو میلیون فقره کارت 12 برشه درمان ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
نمایش 18 نتیجه
از 1