کاربر گرامی برای شرکت در مناقصات و مزایدات باید ثبت نام کنید

راهنما

ثبت نام

برای کسب اطلاعات بیشتر نحوه شرکت در مناقصات و مزایدات راهنما را کلیک کنید.

مناقصات و مزایدات مناقصات و مزایدات

« بازگشت

آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی مشاوران

شرکت سهامی بیمه ایران در نظر دارد ، بر اساس بند ﻫـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، انجام خدمات مشاوره و نظارت بشرح این آگهی را از طریق فراخوان عمومی به روش قیمت و کیفیت ( QCBS ) به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید .
شرایط شرکت کنندگان: 
موضوع انجام کار : عبارت است از انجام خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه « تأمین تجهیزات برای توسعه مرکز داده » مدت انجام کار : مدت انجام خدمات مشاوره یکسال شمسی می باشد . ﻫ ‏‏- معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران : 1. تجربه ( سابقه اجرایی ) 2. ارزیابی کارفرمایان قبلی 3. ساختار سازمانی مشاور 4. خلاقیت و ابتکار مشاور در طرح ها و پژوهش های قبلی 5. سایر موارد به تشخیص کارفرما
شرایط دریافت اسناد: 
متقاضیانی که دارای حداقل رتبۀ 3 بصورت توأمان در " رشته های شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی" و "مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی" و ظرفیت خالی و آمادگی اجرای موضوع فراخوان را دارند ، می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی ضمن ارائه درخواست کتبی به همراه یک نسخه از تأییدیه رتبه بندی معتبر از شورای عالی انفورماتیک و تصویر روزنامه رسمی ، جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، بلوار شیرازجنوبی ، بلوار برزیل غربی ‏‏- پلاک 51 ضلع شمالی طبقه ششم کمیسیون معاملات شرکت سهامی بیمه ایران مراجعه و اسناد ارزیابی را پس از تکمیل ، حداکثر ظرف مدت یک هفته به آدرس مذکور تحویل و رسید دریافت نمائید . مدارک مناقصه به متقاضیان واجد شرایط که امتیاز و حد نصاب لازم را کسب نمایند تحویل خواهد شد .
کد آگهی: 
نوع آگهی: 
مناقصه
موضوع: 
آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی پیمانکاران
سازمان منتشرکننده: 
حوزه: 
کمیسیون مناقصه
محل جغرافیایی فعالیت مناقصه: 
تهران
واحد منتشرکننده: 
دبیرخانه کمیسیون معاملات
رسانه منتشرکننده: 
روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار در رسانه: 
۱۳۹۷/۰۴/۱۹
شماره صفحه روزنامه: 
تصویر آگهی: 
تاریخ انتشار در سایت: 
۱۳۹۷/۰۴/۲۳
مهلت ارسال پیشنهاد: 
۱۳۹۷/۰۴/۱۹
مهلت دریافت اسناد: 
۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: 
۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۰۴/۱۹
تلفن تماس: 
نحوه ضمانت: 
سپرده شرکت در مناقصه: 
0 ریال
شماره حساب جهت سپرده: 
نام بانک: 
بانک اقتصاد نوين
بهای سند: 
0 ریال
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: 
اسناد آگهی: 
برای شرکت در مناقصه و دریافت اسناد، باید به سیستم وارد شوید.