کاربر گرامی برای شرکت در مناقصات و مزایدات باید ثبت نام کنید

راهنما

ثبت نام

برای کسب اطلاعات بیشتر نحوه شرکت در مناقصات و مزایدات راهنما را کلیک کنید.

مناقصات و مزایدات مناقصات و مزایدات

« بازگشت

آگهی مزایده عمومی

شرکت سهامی بیمه ایران در نظر دارد تعدادی از املاک خود واقع در شهر تهران را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت نقد واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده و مشخصات املاک به همراه معرفی نامه به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در خیابان ملاصدرا –خیابان شیرازی جنوبی –خیابان برزیل غربی ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران طبقه ششم مراجعه و حداکثر تا ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخ 8/6/96 نسبت به تحویل پیشنهاد خود در پاکت دربسته و ممهور فقط به دبیرخانه کمیسیون اقدام و رسید اخذ نمایند.
شرایط شرکت کنندگان: 
جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 8/6/96 در مکان مذکور تشکیل می گردد و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد. ضمنا"سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی میباشد.
کد آگهی: 
نوع آگهی: 
مناقصه
موضوع: 
املاک
سازمان منتشرکننده: 
شرکت سهامی بیمه ایران
حوزه: 
محل جغرافیایی فعالیت مناقصه: 
واحد منتشرکننده: 
کمیسیون مناقصه
رسانه منتشرکننده: 
روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار در رسانه: 
۱۳۹۶/۰۵/۲۴
شماره صفحه روزنامه: 
تصویر آگهی: 
تاریخ انتشار در سایت: 
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
مهلت ارسال پیشنهاد: 
۱۳۹۶/۰۶/۸
مهلت دریافت اسناد: 
۱۳۹۶/۰۶/۸
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: 
۱۳۹۶/۰۶/۸
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۶/۰۶/۸
تلفن تماس: 
نحوه ضمانت: 
سپرده شرکت در مناقصه: 
0 ریال
شماره حساب جهت سپرده: 
نام بانک: 
بانک تجارت
بهای سند: 
0 ریال
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: 
اسناد آگهی: 
برای شرکت در مناقصه و دریافت اسناد، باید به سیستم وارد شوید.