کاربر گرامی برای شرکت در مناقصات و مزایدات باید ثبت نام کنید

راهنما

ثبت نام

برای کسب اطلاعات بیشتر نحوه شرکت در مناقصات و مزایدات راهنما را کلیک کنید.

مناقصات و مزایدات مناقصات و مزایدات

« بازگشت

آگهی تجدید مزایده عمومی

شرکت سهامی بیمه ایران در نظر دارد تعدادی از املاک خود واقع در شهر تهران و دیگر شهر ها را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت نقد واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده و مشخصات املاک به همراه معرفی نامه به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در خیابان ملاصدرا –خیابان شیرازی جنوبی –خیابان برزیل غربی ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران طبقه ششم مراجعه و حداکثر تا ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخ 20/5/95 نسبت به تحویل پیشنهاد خود در پاکت دربسته و ممهور فقط به دبیرخانه کمیسیون اقدام و رسید اخذ نمایند. جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/2/95 در مکان مذکور تشکیل می گردد و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد. ضمنا"سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی میباشد .
کد آگهی: 
نوع آگهی: 
مزایده
موضوع: 
املاک
سازمان منتشرکننده: 
شرکت سهامی بیمه ایران
حوزه: 
محل جغرافیایی فعالیت مزایده: 
تهران، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیرازی جنوبی –خیابان برزیل غربی ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران ، طبقه ششم
واحد منتشرکننده: 
رسانه منتشرکننده: 
تاریخ انتشار در رسانه: 
۱۳۹۵/۰۵/۵
شماره صفحه روزنامه: 
تصویر آگهی: 
تاریخ انتشار در سایت: 
۱۳۹۵/۰۵/۵
مهلت ارسال پیشنهاد: 
۱۳۹۵/۰۵/۲۰
مهلت دریافت اسناد: 
۱۳۹۵/۰۵/۲۰
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: 
۱۳۹۵/۰۵/۲۰
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۵/۰۵/۲۰
تلفن تماس: 
نحوه ضمانت: 
سپرده شرکت در مزایده: 
0 ریال
شماره حساب جهت سپرده: 
نام بانک: 
بانک تجارت
بهای سند: 
0 ریال
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: 
اسناد آگهی: 
برای شرکت در مزایده و دریافت اسناد، باید به سیستم وارد شوید.