کاربر گرامی برای شرکت در مناقصات و مزایدات باید ثبت نام کنید

راهنما

ثبت نام

برای کسب اطلاعات بیشتر نحوه شرکت در مناقصات و مزایدات راهنما را کلیک کنید.

مناقصات و مزایدات مناقصات و مزایدات

« بازگشت

تهیه و چاپ دو میلیون فقره کارت 12 برشه درمان

شرکت سهامی بیمه ایران در نظر دارد تهیه و چاپ دو میلیون فقره کارت 12 برشه درمان مورد نیاز خود را با از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه به همراه معرفی نامه به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در خیابان ملاصدرا خیابان شیرازی –خیابان برزیل غربی ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران طبقه ششم مراجعه و حداکثر تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/9/94 نسبت به تحویل پیشنهاد خود در پاکت دربسته و ممهور به دبیرخانه کمیسیون معاملات اینشرکت اقدام و رسید اخذ نمایند. جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/9/94 در دبیر خانه کمیسیون معاملات تشکیل می گردد و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد. ضمنا" سپرده شرکت در مناقصه مبلغ -/000/000/50 ریال میباشد ./7617165م-94
کد آگهی: 
نوع آگهی: 
مناقصه
موضوع: 
تجهیزات
سازمان منتشرکننده: 
حوزه: 
محل جغرافیایی فعالیت مناقصه: 
یابان ملاصدرا خیابان شیرازی –خیابان برزیل غربی ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران طبقه ششم
واحد منتشرکننده: 
دبیرخانه کمیسیون مناقصه
رسانه منتشرکننده: 
تاریخ انتشار در رسانه: 
۱۳۹۴/۰۹/۱۱
شماره صفحه روزنامه: 
تصویر آگهی: 
تاریخ انتشار در سایت: 
۱۳۹۴/۱۰/۳۰
مهلت ارسال پیشنهاد: 
۱۳۹۴/۰۹/۱۸
مهلت دریافت اسناد: 
۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: 
۱۳۹۴/۰۹/۱۸
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۴/۰۹/۱۸
تلفن تماس: 
نحوه ضمانت: 
سپرده شرکت در مناقصه: 
50,000,000 ریال
شماره حساب جهت سپرده: 
نام بانک: 
بانک تجارت
بهای سند: 
0 ریال
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: 
اسناد آگهی: 
برای شرکت در مناقصه و دریافت اسناد، باید به سیستم وارد شوید.