مشاوران بیمه مهندسی مشاوران بیمه مهندسی

محمد مصدق

محمد مصدق


  • محمد مصدق - مهندسی (رئیس اداره نظارت بر صدور مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت)
  • پست الکترونیک: m.mosaddegh@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
  • 6 سال سابقه فعالیت در صدور و خسارت بیمه های مهندسی و مسئولیت
سوابق تحصیلی:
  • لیسانس مدیریت صنعتی