مشاوران بیمه مسئولیت مشاوران بیمه مسئولیت

حسن بزرگی

حسن بزرگی


  • حسن بزرگی - مسئولیت (رئیس اداره کل نظارت بر صدور بیمه نامه های مسئولیت و طرح های مخصوص)
  • پست الکترونیک: h.bozorgi@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
  • 13 سال معاون کل اداره بیمه های مهندسی و مسئولیت مجتمع آزادی تهران
  • 2 سال معاون فنی شعبه ممتاز اصناف
سوابق تحصیلی:
  • فوق لیسانس مدیریت دولتی