مشاوران بیمه اتومبیل

جهانگیر کرمی

 • رشته بیمه ای اتومبیل (رئیس اداره کل بازاریابی و قراردادهای مدیریت بیمه های اتومبیل)
 • تلفن:
 • پست الکترونیک: j.Karami.@iraninsurance.ir
 • محل خدمت:
سوابق کاری:
 • کارشناس بیمه مجتمع خدمات بیمه ای آزادی
 • کارشناس ارشد بیمه های اشخاص مجتمع خدمات بیمه های آزادی
 • سرپرست شعبه پایانه غرب
 • سرپرست شعبه اتحادیه امکان
 • معاون اداره کل خسارت سایر رشته ها مجتمع خدمات بیمه ای آزادی
 • معاون اداره کل خسارت معاونت اجرایی مدیریت بیمه های اتومبیل
 • رئیس اداره کل بازاریابی و قراردادهای مدیریت بیمه های اتومبیل
 • عضو شورای بازاریابی واطلاع رسانی شرکت سهامی بیمه ایران
 • 4 سال سابقه فعالیت در بخش بازاریابی و اطلاع رسانی
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مدیریت بیمه
 • تخصص ویژه در رشته / بخش : بیمه های اتومبیل ـ بازاریابی
 • دارای گواهی دوره فراگیر بازاریابی به مدت 1 سال از مرکز TMP و دانشگاه تهران

پیمان منصوری

 • اتومبیل (کارشناس اداره کل نظارت بر صدور بیمه نامه)
 • تلفن:
 • پست الکترونیک: p.mansouri@iraninsurance.ir
 • محل خدمت:
سوابق کاری:
 • کارشناس ارزیاب خسارت(3سال)
 • کارشناس اداره کل پژوهش و مطالعات آماری(تا کنون)
 • کارشناس اداره کل نظارت بر خسارت (2سال)
 • کارشناس اداره کل نظارت بر صدور بیمه نامه
سوابق تحصیلی:
 • مهندس کامپیوتر