مراکز پرداخت خسارت در تهران مراکز پرداخت خسارت در تهران

مراکز پرداخت خسارت در تهران والبرز

 • مرکز پرداخت خسارت مالی شخص ثالث اتومبیل
  • مرکزخسارت سیار  :خیابان سعدی شمالی جنب بیمارستان امیراعلم خیابان تقوی پ 4  تلفن: 09668                         ساعت کار : ساعت اداری ، پنچ شنبه ها از ساعت 7:30 الی 16 وجمعه ها از ساعت 8 الی12
  • مجتمع فاطمی : :خیابان فاطمی - مقابل وزارت کشور   تلفن : 5-88973323                                              ساعت کار: ساعت اداری وجمعه ها ساعت8 الی 12
  • شعبه ممتاز شرق :  بعدازسه راه تهرانپارس کیلومتریک جاده آبعلی پ 1486   تلفن : 6-77883184                 ساعت کار: ساعت اداری 
  • شعبه ممتاز غرب :کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج – بعد از ایران خودروجنب بانک تجارت   تلفن : 5-44195831  ساعت کار:ساعت اداری 
  • شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروی پارک خزانه . تلفن : 4-55302912
  • شعبه ورامین : بلوارشهیدباهنرنرسیده به میدان امام حسین نبش کوچه شهید اردستانی  تلفن: 9-7-36275386         ساعت کار: ساعت اداری
  • شعبه اسلامشهر :جاده ساوه-اسلامشهر-جنب شهرک لاله-روبروی شهرک محمدیه. تلفن : 3-56137661      ساعت کار: ساعت اداری 
  • شعبه ممتازکرج :سه راه گوهردشت بین بلال سوم وچهارم پ   تلفن: 32741050-0263
  •  ساعت کار:ساعت اداری
  • شعبه ممتاز کرج: فقط بدون کروکی فردیس جاده ملاردنرسیده به سه راه حافظیه 
  •  ساعت کار: ساعت اداری
  • شعبه دماوند : گیلاوند بلوارآیت اله خامنه ایی روبروی تامین اجتماعی  تلفن : 76313339
  •   ساعت کار: ساعت اداری

 

 • مرکز پرداخت خسارت دیه اتومبیل
  • شعبه خسارت ثالث جانی تهران : خیابان سعدی شمالی بالاترازخیابان جمهوری جنب کوچه بیمه   تلفن : 86712797 , 86712423, 86712432 , 86712720, 86712786                        ساعت کار: ساعت اداری

 

 • مراکز پرداخت خسارت بدنه
  • مجتمع مطهری: خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم مقام‌- نبش دریای نور(‌شهید سرافراز‌) پ 44 تلفن : 9-88502301  ساعت کار: ساعت اداری
  • مجتمع فاطمی : میدان فاطمی - مقابل وزارت کشور . تلفن : 5-
  • 88973323   ساعت کار:ساعت اداری
  • شعبه ممتاز شرق :بعداز سه راه تهرانپارس کیلومتریک جاده آبعلی پ 1486    تلفن : 6-77883184                 ساعت کار:ساعت اداری
  • شعبه ممتاز غرب : کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج – بعد از ایران خودروجنب بانک تجارت  . تلفن : 5-44195831   ساعت کار: ساعت اداری
  • شعبه بعثت :بزرگراه بعثت – روبروی پارک خزانه . تلفن : 4-55302912      ساعت کار: ساعت اداری
  • شعیه ورامین  : بلوارشهیدباهنرنرسیدهبه میدان امام حسین نبش کوچه شهید اردستانی   تلفن :9-7-36275386          ساعت کار:ساعت اداری
  • شعبه اسلامشهر :جاده ساوه-اسلامشهر-جنب شهرک لاله-روبروی شهرک محمدیه. تلفن : 3-56137661       ساعت کار: ساعت اداری 
  • شعبه ممتاز کرج: سه راه گوهردشت بین بلال سوم وچهارم پ  تلفن:  32741050-0263
  • ساعت کار ساعت اداری
  • شعبه ممتاز کرج : فقط بدون کروکی فردیس جاده ملارد نرسیده به سه راه حافظیه  تلفن : 15-02636662210
  •  ساعت کار :ساعت اداری
  • شعبه دماوند : گیلاوند بلوارآیت اله خامنه ایی روبروی تامین اجتماعی  تلفن : 76313339 
  • ساعت کار : ساعت اداری