مدیران بیمه ایران در گذر زمان مدیران بیمه ایران در گذر زمان

دکتر عبدالحسین دانشپور

دکتر عبدالحسین دانشپور


  • از تاریخ: ۱۳۳۱/۰۱/۲۲
  • تا تاریخ: ۱۳۳۲/۰۲/۲۶

وی درسال 1289 در بابل متولد شده و پس از اخذ دیپلم علمی از مدرسه ثروت سابق در سال 1311 جزء محصلین دوره پنجم به انگلستان اعزام و پس از 4 سال تحصیل در علوم تجارت و اقتصاد موفق باخذ لیسانس شد. وی درسالهای آغاز جنگ جهانی دوم موفق باخذ درجه ( M.A) که معادل دکترای اقتصاد شناخته شده است گردید . پس از ورود به ایران در سال1318 در اداره کل مالیات های مستقیم بریاست اداره آمار و مطالعات منصوب و درمدت اقامت دکتر میلسپو در ایران به سمت مترجم امور اقتصادی وی را دارا بود وسپس بسمت ریاست اداره دفتر درآمدهای داخلی و بعداً عهده دار معاونت اداره کل درآمد های داخلی در وزارت دارائی گردید.
پس از عزیمت میلسپو بسمت نماینده وزارت دارائی در کمیسیون تشخیص تعیین و بعداً برای مدت سه ماه بعنوان بازرس ویژه در بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران منصوب شد. در این هنگام سازمان برنامه در شرف تشکیل بودو آقای دانشپور بسمت ریاست اداره مطالعات مالی سازمان برنامه تعیین گردید.
در سال 1331 عضو هیئت مدیره بیمه ایران و درسال 1332 به ریاست هیئت مدیره بیمه ایران منصوب گردید. همچنین وی به سمت های بازرس دولت در بانک ملی درسال 1332 و بازرسی دولت در سازمان سد کرج در سالهای 1334 و 1335 و مدیریت مالی سازمان برنامه و بودجه درسال 1340 نائل آمد . ایشان پس از انقلاب نیز مدت کوتاهی رئیس کل بیمه مرکزی ایران بوده است.


دکتر امیرسهام الدین غفاری ( ذکاء الدوله )

دکتر امیرسهام الدین غفاری ( ذکاء الدوله )


  • از تاریخ: ۱۳۲۷/۰۵/۱۸
  • تا تاریخ: ۱۳۲۸/۱۲/۱۶

امیرسهام الدین غفاری ( ذکاء الدوله ) فرزند نظام الدین مهندس الممالک بوده و در سال 1265 در تهران متولد شده است و پس از پایان تحصیلات در ایران عازم آلمان شده و در رشته علو م سیاسی و اقتصادی دکترا دریافت نموده وی به زبانهای آلمانی ، فرانسه وانگلیسی آشنا بوده است.
در سال 1327 به موجب مصوبه مورخ 18/5/1327 مجمع عمومی سالیانه ، آقای امیر سهام الدین غفاری به جای دکتر شادمان به سمت رئیس هیئت مدیره منصوب شد. او مدتی نیز به عنوان نماینده ایران در مجمع ملل خدمت کرده بود. ماموریت امیر سهام الدین غفاری در بیمه ایران یک سال و نیم طول کشید. وی در سال 1330 در 65 سالگی بدورود حیات گفت.


لقمان نفیسی

لقمان نفیسی


  • از تاریخ: ۱۳۲۵/۰۸/۱۳
  • تا تاریخ: ۱۳۲۷/۰۵/۱۱
لقمان نفیسی درسال 1277 در کرمان متولد شده ودارای تحصیلات قدیم وجدید درصرف ونحو عربی بوده و به زبانهای فرانسه و انگلیسی نیز آشنایی کامل داشته است.
در سال 1325 ، برای اولین بار ، به موجب حکم وزیر دارائی وقت اقای لقمان نفیسی به عنوان عضو هیئت مدیره ، سمت مدیرعامل شرکت را نیز عهده دار شد.ریاست هیئت مدیره در آن زمان به عهده آقای رخشانی بود.
آقای نفیسی از اعضای وزارت دارائی بود و در آن وزارتخانه مسئولیت های رئیس اداره وصول ، رئیس اداره مالیات های مستقیم ، مدیر کل غله و ... را به عهده داشت. او پس از پایان ماموریتش در بیمه ایران ، سمت هایی از قبیل مدیر عامل بانک کشاورزی ، مدیرعامل شرکت معاملات خارجی را عهده دار شد و دردوره هیجدهم مجلس شورای ملی سابق نیز به عنوان نماینده مردم کرمان به مجلس راه یافت.
در زمان تصدی ایشان تصویب نامه های صادرات و واردات صادر شده است و همچنین بیمه کارگران نیز در همان زمان شروع بکار نموده است.


نمایش 25 - 27 از 33 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 11