مشاوران بیمه

حسن بزرگی

 • مسئولیت (رئیس اداره کل نظارت بر صدور بیمه نامه های مسئولیت و طرح های مخصوص)
 • پست الکترونیک: h.bozorgi@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • 13 سال معاون کل اداره بیمه های مهندسی و مسئولیت مجتمع آزادی تهران
 • 2 سال معاون فنی شعبه ممتاز اصناف
سوابق تحصیلی:
 • فوق لیسانس مدیریت دولتی

علیرضا زراعی

 • رشته بیمه ای اشخاص (رئیس اداره کل توسعه و بازاریابی مدیریت بیمه های اشخاص )
 • پست الکترونیک: a.zeraee@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • استخدام در سال 1378
 • کارشناس شعب کوثر ، اسلامشهر ، مدیریت دفتر امور شعب و نمایندگیهای داخل کشور تا سال 1381
 • رئیس اداره پذیرش نمایندگیهای حقیقی مدیریت دفتر امور شعب و نمایندگیهای داخل کشور تا سال 1383
 • رئیس اداره صدور بیمه نامه های کشتی، هواپیما و حمل کالا مجتمع امور بیمه ای 15 آبان تاسال 1386
 • رئیس اداره صدور بیمه نامه های مسئولیت عمومی مجتمع امور بیمه ای سعدی تا سال 1387
 • معاون اداره کل نظارت بر خسارت بیمه نامه ها در مدیریت بیمه های اشخاص
 • رئیس اداره کل توسعه و بازاریابی مدیریت بیمه های اشخاص
 • دبیر کمیته ریسک بیمه های اتومبیل طی سالهای 1380الی 1382
 • عضو کارگروه بررسی فرآیند های بیمه گری در سایر کشورهای جهان طی سالهای 1380الی 1383 در بیمه مرکزی ایران
 • عضو کارگروه اصلاح فرآیند پذیرش و نظارت بر متقاضیان و نمایندگان بیمه ایران در سالهای 1380الی 1382
 • مدیر اجرائی پروژه بیمه های اشخاص وزارت آموزش و پرورش
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مدیریت صنعتی

جهانگیر کرمی

 • رشته بیمه ای اتومبیل (رئیس اداره کل بازاریابی و قراردادهای مدیریت بیمه های اتومبیل)
 • پست الکترونیک: j.Karami.@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • کارشناس بیمه مجتمع خدمات بیمه ای آزادی
 • کارشناس ارشد بیمه های اشخاص مجتمع خدمات بیمه های آزادی
 • سرپرست شعبه پایانه غرب
 • سرپرست شعبه اتحادیه امکان
 • معاون اداره کل خسارت سایر رشته ها مجتمع خدمات بیمه ای آزادی
 • معاون اداره کل خسارت معاونت اجرایی مدیریت بیمه های اتومبیل
 • رئیس اداره کل بازاریابی و قراردادهای مدیریت بیمه های اتومبیل
 • عضو شورای بازاریابی واطلاع رسانی شرکت سهامی بیمه ایران
 • 4 سال سابقه فعالیت در بخش بازاریابی و اطلاع رسانی
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مدیریت بیمه
 • تخصص ویژه در رشته / بخش : بیمه های اتومبیل ـ بازاریابی
 • دارای گواهی دوره فراگیر بازاریابی به مدت 1 سال از مرکز TMP و دانشگاه تهران

نمایش 4 - 6 از 10 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 4