مشاوران بیمه مشاوران بیمه

مهدی مشایخ

مهدی مشایخ


 • مهدی مشایخ - مشاور بیمه های حمل کالا
 • پست الکترونیک: cargo@Iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • کارشناس خسارت بیمه های حمل کالا – مدرس بیمه های حمل کال
 • عضو و دبیر کمیته تخصصی نظام پیشنهادات در بیمه های کشتی، هواپیما، حمل کالا و مسئولیت
 • عضور کارگروه بیمه های حمل کالا در شورای بازاریابی
 • کارمند نمونه سال 1399 در شرکت بیمه ایران از مدیریت کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل
 • دریافت لوح تقدیر از مقام محترم مدیر عامل و معاون محترم فنی شرکت در سال 1399
 • دریافت گواهی بیمه های هوایی UIB و بیمه های کلوپ P&I
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مدیریت بیمه

حسن بزرگی

حسن بزرگی


 • حسن بزرگی - معاون مدیریت کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل
 • پست الکترونیک: liability@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • 13 سال معاون کل اداره بیمه های مهندسی و مسئولیت مجتمع آزادی تهران
 • 2 سال معاون فنی شعبه ممتاز اصناف
سوابق تحصیلی:
 • فوق لیسانس مدیریت دولتی

حسین رضائی

حسین رضائی


 • حسین رضائی - رشته بیمه ای کشتی، هواپیما و حمل کالا (معاون مدیریت کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل )
 • پست الکترونیک: aviation@Iraninsurance.ir - hull@Iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • معاون اداره بیمه های هواپیما
 • رئیس اداره بیمه های هواپیما
 • معاون اداره کل بیمه های کشتی و هواپیما
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مدیریت صنعتی

نمایش 4 - 6 از 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 5