مشاوران بیمه مشاوران بیمه

امیرحسین میرزایی

امیرحسین میرزایی


 • امیرحسین میرزایی - رییس اداره کل امور برنامه ریزی و توسعه
 • پست الکترونیک: ah.mirzaei@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • تدریس در دانشگاههای آزاد و پیام نور طی سالهای 79 تا 87
 • استخدام در معاونت منابع انسانی مدیریت امور اداری از سال 84 تا کنون
سوابق تحصیلی:
 • فوق لیسانس رشته آمار از دانشگاه شهید بهشتی تهران (سال اخذ 81)
 • لیسانس رشته آمار از دانشگاه شیراز (سال اخذ78)

محمد مصدق

محمد مصدق


 • محمد مصدق - مهندسی (رئیس اداره نظارت بر صدور مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت)
 • پست الکترونیک: m.mosaddegh@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • 6 سال سابقه فعالیت در صدور و خسارت بیمه های مهندسی و مسئولیت
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مدیریت صنعتی

حسین رضائی

حسین رضائی


 • حسین رضائی - رشته بیمه ای کشتی، هواپیما و حمل کالا (معاون اداره کل بیمه های کشتی و هواپیما)
 • پست الکترونیک: Rezaei@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • معاون اداره بیمه های هواپیما
 • رئیس اداره بیمه های هواپیما
 • معاون اداره کل بیمه های کشتی و هواپیما
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مدیریت صنعتی

نمایش 1 - 3 از 10 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 4