تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

کارت الکترونیکی درمان

کارت الکترونیکی درمان


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
شماره: 963208/93
موضوع: کارت الکترونیکی درمان
زمان اجرا: از تاریخ 24/12/1393
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند در راستای اجرای پروژه کارت الکترونیکی درمان، شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ بعنوان مجری پروژه جهت نصب دستگاه پوز در آن مرکز به حضور معرفی می گردند. خواهشمند است مقرر فرمائید با نماینده شرکت مذکور که دارای معرفی نامه می باشد همکاری و مساعدت لازم مبذول فرمایند. 
شماره شناسه: 6813605
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: