تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش بیمه شدگان وزارت نیرو با دفترچه های جدید

پذیرش بیمه شدگان وزارت نیرو با دفترچه های جدید


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
شماره: 94/377932
موضوع: پذیرش بیمه شدگان وزارت نیرو با دفترچه های جدید
زمان اجرا: از تاریخ 14/05/1394
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی
باسلام و احترام 
 
پیرو نامه شماره 357245/94 مورخ 14/05/1394 به استحضار می رساند با توجه به تمدید قرارداد بیمه شدگان محترم وزارت نیرو خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به پذیرش بیمه شدگان مذکور با نمونه دفترچه جدید(نمونه پیوست) اقدام لازم معمول نمایند. لازم به ذکر است که فرانشیز و تاریخ اعتبار بیمه شدگان مذکور در نسخ دفترچه درج گردیده است. 
شماره شناسه: 7275651
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست