تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

همکاری با شرکتهای تجهیزات پزشکی

همکاری با شرکتهای تجهیزات پزشکی


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
شماره: 792157/93
موضوع: همکاری با شرکتهای تجهیزات پزشکی
زمان اجرا: از تاریخ 30/10/1393
مخاطبین: بیمارستانهای طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به اینکه برخی از شرکتهای تجهیزات پزشکی(لیست پیوست)با این شرکت قرارداد منعقد نموده اند. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت مراجعه نمایندگان آن شرکتها جهت اخذ کپی صورتحساب بیمه و شرح عمل همکاری لازم را با آنان مبذول نمایند. 

شماره شناسه: 6614992
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: