تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه پذیرش کارکنان شرکت مخابرات با کارت طلائی درمان(12 برشه)

نحوه پذیرش کارکنان شرکت مخابرات با کارت طلائی درمان(12 برشه)


تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۱
شماره: 91/874958
موضوع: نحوه پذیرش کارکنان شرکت مخابرات با کارت طلائی درمان(12 برشه)
زمان اجرا: از تاریخ 21/11/1392
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به تمدید قرارداد درمان گروه کارکنان شرکت مخابرات و ارائه کارت وی‍ژه درمان با 12 برش (بدون سقف و فرانشیز) به آنها، خواهشمند است مقرر فرمائید این بیمه شدگان با کارتهای مذکور پذیرش گردند و با توجه به بدون سقف و فرانشیز بودن تعهدات، امکان استفاده از کلیه برشهای کارت میسر می باشد. ضمنا به استحضار می رساند کلیه هزینه های بیمه ای و غیر بیمه ای ماننداتاق خصوصی، همراه و لوازم بهداشتی و ... از طرف این شرکت پرداخت می گردد و از بیمه شده هیچ گونه وجهی دریافت نگردد. .
شماره شناسه: 4339421
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: