تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه پذیرش بیمه شدگان دارای کارت های 12 برشه از سوی مراکز عینک سازی

نحوه پذیرش بیمه شدگان دارای کارت های 12 برشه از سوی مراکز عینک سازی


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
شماره: 91/441512
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان دارای کارت های 12 برشه از سوی مراکز عینک سازی
زمان اجرا: از تاریخ 20/06/1391
مخاطبین: مراکز عینک سازی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت خواهشمند است مقرر فرمائید از تاریخ 01/07/1391 از پذیرش بیمه شدگان دارای کارت های ویژه درمان (12 برشه)(کوپن) خودداری فرمائید و بیمه شدگان فوق الذکر با مراجعه به شعب مربوطه در بیمه ایران نسبت به تعیین سقف تعهدات عینک اقدام نمایند. مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه های عینک شامل اصل دستور چشم پزشک یا اپتومتریست مندرج در دفترچه درمانی بیمه شده که از طرف شعبه مربوطه تعیین سقف گردیده است به همراه رسید هزینه و کپی کارت ویژه درمان بیمه شده به این معاونت ارسال گردد. در صورت صلاحدیداین شرکت تعدادی از نسخ ارسالی بصورت موردی انتخاب و جهت معاینه و تائید به اپتو متریست معتمد شرکت معرفی می گردند.
خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 15/07/1391 نسبت به تحویل برش کارت ها به این شرکت اقدام فرمائید، بدیهی است پس از تاریخ فوق هزینه ای بابت عینک با برش کارت از طرف این شرکت پرداخت نمی گردد.
شماره شناسه: 3814827
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: