تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان در بخش سرپایی

نحوه پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان در بخش سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۹
شماره: 90/208983
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 29/03/1390
مخاطبین: مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی

با سلام و احترام
باتوجه به تمدید قرارداد درمان کارکنان محترم وزارت آموزش و پرورش و صدور کارت ویژه درمان با دوازده برش (تصویر پیوست)برای این بیمه شدگان خواهشمند است مقرر فرمائید بیمه شدگان مذکور با کارت ویژه درمان (عکس دار و ممهور به مهر و تاریخ اعتبار بیمه ایران)پذیرش گردند و مدارک مورد نیاز به شرح ذیل جهت پرداخت هزینه ها به این شرکت ارسال گردد:

  1. خدمات دندانپزشکی و عینک که سقف تعهدات آنها در کارت درج گردیده ودارای بیست درصد فرانشیز می باشد . لازم است در هر نوبت مراجعه هزینه خدمات انجام شده(سهم بیمه ایران) در پشت کارت تکمیل و ممهور به مهر و امضای آن مرکز گردد و یک برگ اصل برش به همراه کپی پشت و روی کارت تکمیل شده به همراه درمان انجام شده مندرج در دفترچه درمانی بیمه شده به این شرکت ارسال گردد.(بدون نیاز به تعیین سقف توسط شعب بیمه ایران و یا تائید دندانپزشک معتمد)
  2. در مورد سایر خدمات سرپایی ارائه یک برگ اصل برش به همراه اصل دستور پزشک و رسید هزینه و ....مطابق با مدارک مورد نیاز اعلامی، الزامی است. 
    در صورتیکه آن مرکز با بیمه گر اول قرارداد داشته باشد ارائه کپی دستور پزشک به همراه سایر مدارک کافی است . 
شماره شناسه: 2475704
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرایی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور ،دکتر یاوری

رونوشت: