تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه محاسبه فاکتور تجهیزات پزشکی در صورتحساب های بخش بستری

نحوه محاسبه فاکتور تجهیزات پزشکی در صورتحساب های بخش بستری


تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
شماره: 89/526409
موضوع: نحوه محاسبه فاکتور تجهیزات پزشکی در صورتحساب های بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 05/08/1389
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به اینکه آن مرکز نسبت به تهیه تجهیزات پزشکی بیمه شدگان این شرکت اقدام می نماید، بدین منظور هشت درصد اضافه بر قیمت خرید فاکتور مادر از طرف این شرکت پرداخت می گردد و ارائه فاکتور خرید مادر برای بررسی تمامی تجهیزات بالای پانصد هزار ریال الزامی می باشد. بدیهی است شرکت های صادر کننده فاکتورهای مادر بایستی دارای مجوز اداره تجهیزات پزشکی و کد 12 رقمی از سوی آن اداره باشد. .
شماره شناسه: 1882218
امضاءکنندگان:
مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر ریاحی فر، دکتر رنجپور
رونوشت: