تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

مدارک لازم در خصوص اعلام خرید دستگاه های مربوط به تصویربرداری

مدارک لازم در خصوص اعلام خرید دستگاه های مربوط به تصویربرداری


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
شماره: 92/566777
موضوع: مدارک لازم در خصوص اعلام خرید دستگاه های مربوط به تصویربرداری
زمان اجرا: از تاریخ 04/08/1392
مخاطبین: مراکز تصویربرداری طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضارمی رساند در صورت انجام خدمات رادیولوژی به روش (CR، DR، DDR) و سی تی اسکن به روش (Spiral)، خواهشمند است جهت تکمیل مدارک مربوط به قرارداد فی مابین و همچنین عدم کسور در خصوص اعمال نرخ مربوط به دستگاه مذکور، کپی فاکتور خرید دستگاه همراه با نامه مدیریت آن مرکز به صورت مکتوب به اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی ارسال گردد.
شماره شناسه: 5157781
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: