تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

مدارک لازم جهت بررسی اسناد خدمات در منزل سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران

مدارک لازم جهت بررسی اسناد خدمات در منزل سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
شماره: 704653/92
موضوع: مدارک لازم جهت بررسی اسناد خدمات در منزل سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران درتهران
زمان اجرا: از تاریخ 23/09/1392
مخاطبین: شرکتهای خدمات در منزل طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران

به استحضار می رساند جهت بررسی اسناد خدمات در منزل، خواهشمند است مدارک ذیل به این مدیریت ارسال گردد. 
1- لیست پزشکانی که با آن شرکت همکاری می نمایند.
2- لیست و مدرک تحصیلی پرستاران و بهیارانی که با آن شرکت همکاری می نمایند.
3- ارائه گزارش عملکرد روزانه برای خدمات در منزل
4- اخذ تائید پزشک معتمد بیمه در خصوص پرستاری در منزل، پس از تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران

شماره شناسه: 5319932
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: