تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

لیست شماره تلفن مربوط به شعب و مجتمع های بیمه ایران در خصوص تائید نسخ دارویی بیمه شدگان در استان تهران

لیست شماره تلفن مربوط به شعب و مجتمع های بیمه ایران در خصوص تائید نسخ دارویی بیمه شدگان در استان تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
شماره: 379626/92
موضوع: لیست شماره تلفن مربوط به شعب و مجتمع های بیمه ایران در خصوص تائید نسخ دارویی بیمه شدگان در استان تهران
زمان اجرا: از تاریخ 27/05/1392
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در تهران
ردیف نام تلفن
1 شعبه شمیران 22738915
2 مجتمع بازار 55809282
3 استان البرز 2202012-0263
4 مجتمع آزادی 66029363
5 شعبه نمایشگاه 88055593
6 شعبه هلال احمر 55401653
7 شعبه بعثت 3-55302912
8 شعبه تهران نو 77819195
9 مجتمع فاطمی 88966010
10 مجتمع مطهری 88732396
11 مجتمع سعدی 88860613
12 شعبه ممتاز شرق 77731348
13 شعبه پاسداران 22871028
14 شعبه خانواده 88953694
15 مجتمع پانزده آبان 5-66429021
16 مدیریت بیمه های اشخاص 50-33970240
17 معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص 5-88723190

 

شماره شناسه: 4935655
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: