تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

عدم تمدید قرارداد کارکنان محترم وزارت آموزش وپرورش در بخش بستری

عدم تمدید قرارداد کارکنان محترم وزارت آموزش وپرورش در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
شماره: 143849/93
موضوع: عدم تمدید قرارداد کارکنان محترم وزارت آموزش وپرورش در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 31/02/1393
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به انقضاء قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان محترم وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 31/02/1393 و عدم تمدید آن، خواهشمند است مقرر فرمائید از پذیرش این بیمه شدگان از تاریخ مذکور خودداری گردد. 

شماره شناسه: 5824760
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: