تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

شرایط ارسال پرونده های بیماران بستری در بیمارستان های روان پزشکی

شرایط ارسال پرونده های بیماران بستری در بیمارستان های روان پزشکی


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
شماره: 33234/93
موضوع: شرایط ارسال پرونده های بیماران بستری در بیمارستان های روان پزشکی
زمان اجرا: از تاریخ 24/01/1393
مخاطبین: بیمارستان های روان پزشکی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
به استحضار می رساند در بررسی پرونده های بیماران بستری در بیمارستان های روان پزشکی طرف قرارداد مشاهده گردیده که برخی از این مراکز، اقدام به ترخیص موقت بیمه شده و اخذ معرفی نامه جدید نموده و هزینه های مربوط به ویزیت و اخذ شرح حال اولیه را به صورت روزانه از این شرکت مطالبه می نمایند که این امر برخلاف قرارداد فی مابین می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید از ترخیص موقت وبستری مجدد بیمه شدگان خودداری گردد و هزینه های مربوط به بستری براساس معرفی نامه اولیه تنظیم و به این شرکت ارسال گردد. در ضمن در صورت بستری قبلی بیمه شده در آن مرکز، ارائه کپی صورتحساب آخرین بستری ضروری است. 
شماره شناسه: 5692257
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: