تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

سقف ریالی پذیرش نسخ مربوط به هزینه های دندانپزشکی در هر ماه

سقف ریالی پذیرش نسخ مربوط به هزینه های دندانپزشکی در هر ماه


تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
شماره: 706762/90
موضوع: سقف ریالی پذیرش نسخ مربوط به هزینه های دندانپزشکی در هر ماه
زمان اجرا: از تاریخ 20/10/1390
مخاطبین: دندانپزشکان عمومی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، به استحضار می رساند از تاریخ 01/11/1390 سقف ریالی پذیرش نسخ مربوط به هزینه های دندانپزشکی بیمه شدگان وزات آموزش و پرورش مبلغ 000ر000ر50 ریال در ماه تعیین می گردد. خواهشمند است مقرر فرمائید از پذیرش مازاد بر سقف مذکور خودداری گردد.
شماره شناسه: 3085438
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: