تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تمدید قرارداد شرکت مخابرات در بخش بستری و سرپایی

تمدید قرارداد شرکت مخابرات در بخش بستری و سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۲
شماره: 728719/92
موضوع: تمدید قرارداد شرکت مخابرات در بخش بستری و سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 01/10/1392
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش بستری و سرپایی

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، به استحضار می رساند با توجه به تمدید یک ماهه قرارداد شرکت مخابرات خواهشمند است مقرر فرمائید بیمه شدگان مذکور با کارت ویژه درمان قبلی با همان شرایط تا تاریخ 30/10/1392 در بخش بستری و سرپایی پذیرش گردند. 

شماره شناسه: 5351367
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: