تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش بستری و سرپایی

تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش بستری و سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
شماره: 669331/93
موضوع: تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش بستری و سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 15/09/1393 لغایت 30/09/1393
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت باستحضار می رساند با توجه به تمدید قرارداد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، خواهشمند است جهت رفاه حال این بیمه شدگان مقرر فرمائید تا صدور کارت جدید ، بیمه شدگان مذکور با کارت ویژه درمان قبلی با همان شرایط تا تاریخ 30/09/1393 در بخش بستری و سرپاییپذیرش گردند . درصورت اتمام برش های کارت ، پذیرش با کپی کارت بلامانع است .

شماره شناسه: 6304226
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
ناظمی، دکتریاوری

رونوشت:

مدیران محترم استان ها جهت استحضار و ابلاغ به مراجع درمانی طرف قرارداد