تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص لنز داخل چشمی در اعمال جراحی کاتاراکت

تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص لنز داخل چشمی در اعمال جراحی کاتاراکت


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
شماره: 220582/94
موضوع: تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص لنز داخل چشمی در اعمال جراحی کاتاراکت
زمان اجرا: از تاریخ 01/04/1394
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران در تهران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند از تاریخ 01/04/1394 تعهد این شرکت در مورد لنز داخل چشم در جراحی کاتاراکت (با احتساب سهم بیمه گر اول)، حداکثر000ر200ر4 ریال تعیین می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به اطلاع واحدهای ذیربط رسانده شود. 

شماره شناسه: 7090498
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت:
جناب آقای ناظمی مدیر محترم بیمه های اشخاص جهت استحضار
مدیران محترم استانها، مجتمع ها و شعب سراسر کشور جهت استحضار و اقدام لازم