تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه شرکت سهامی بیمه ایران جهت درمانهای ایمپلنت

تعرفه شرکت سهامی بیمه ایران جهت درمانهای ایمپلنت


تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
شماره: 91/977426
موضوع: تعرفه شرکت سهامی بیمه ایران جهت درمانهای ایمپلنت
زمان اجرا: از تاریخ 01/12/1391 لغایت 01/12/1392
مخاطبین: دندانپزشکان متخصص طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 حق العمل جراح جهت انجام یک واحد ایمپلنت 000ر000ر4
2 هزینه یک واحد Fixture طبق فاکتور تا سقف 000ر700ر3
3 هزینه یک واحد روکش متکی بر ایمپلنت 000ر100ر5
4 هزینه یک واحد Analoque، Abutment، Impression coping 000ر200ر3
5 هزینه PONTIC معادل یک واحد روکش PFM

 

شماره شناسه: 4454748
امضاءکنندگان:
معاونت اموراجرایی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور ،دکتر یاوری
رونوشت: