تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه خدمات پزشکی تخصصی در تهران

تعرفه خدمات پزشکی تخصصی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
شماره: 291652/93
موضوع: تعرفه خدمات پزشکی تخصصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1393 لغایت 01/03/1394
مخاطبین: پزشکان متخصص طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

الف) ویزیت ها 

ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 ویزیت پزشکان متخصص 000ر250
2 ویزیت پزشکان فوق تخصص،روانپزشک و فلوشیپ 000ر310
3 ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی 000ر350


ب) خدمات تخصصی داخلی 

1 آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی بدون بیوپسی 000ر210ر2
2 آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی با بیوپسی 000ر470ر2
3 کولونوسکوپی کامل 000ر250ر3
4 کولونوسکوپی کامل با بیوپسی 000ر640ر3
5 شورت کولون 000ر479ر1
6 شورت کولون با بیوپسی 000ر585ر1
7 آنوسکوپی تشخیصی 000ر634
8 رکتوسیگموئیدوسکوپی 000ر226ر1
9 برونکوسکوپی 000ر169ر3
10 اسپیرومتری با برونکودیلاتور 000ر550
11 اسپیرومتری بدون برونکودیلاتور 000ر233
12 نوارقلب 000ر127
13 اکوکاردیوگرافی سیاه و سفید کامل با تفسیر 000ر952
14 اکوکاردیوگرافی رنگی کامل با تفسیر 000ر459ر1
15 تست ورزش کامل با تفسیر 000ر436ر1
16 هولترمانیتورینگ 24 ساعته با تفسیر 000ر267ر1


پ) خدمات تخصصی زنان و زایمان 

1 کرایوتراپی دهانه رحم 000ر803
2 الکتروکوتر دهانه رحم 000ر676
3 گذاشتن آی یو دی با دستگاه 000ر845
4 خارج نمودن آی یو دی 000ر253
5 سونوگرافی ترانس واژینال 000ر571
6 سونوگرافی کامل جنین و ضمائم 000ر255
7 سونوگرافی کامل لگن (رحم و ضمائم) 000ر243
8 پاپ اسمیر 000ر233
9 کولپوسکوپی بدون بیوپسی 000ر380
10 کولپوسکوپی با بیوپسی 000ر760
11 NST 000ر494


ج) خدمات تخصصی گوش و حلق و بینی 

1 خارج نمودن جسم خارجی از بینی 000ر243
2 خارج نمودن جسم خارجی از گوش 000ر243
3 شستشوی هر دو گوش 000ر286
4 تامپون قدامی بینی با وسایل 000ر445
5 تامپون خلفی با وسایل 000ر740
6 تمپانومتری 000ر152
7 ادیومتری 000ر270


چ) خدمات تخصصی نورولوژی 

1 نوار مغزی 000ر698
2 نوار مغزی کامل در اطفال 000ر845


ح) خدمات تخصصی اطفال 

1 ختنه با وسایل مصرفی 000ر100ر2


خ ) خدمات تخصصی چشم 

1 تعیین میدان دید 000ر276
2 خارج نمودن جسم خارجی (سطحی) 000ر422
3 تخلیه شالازیون هر چشم 000ر634


د) خدمات تخصصی خون و انکولوژی 

1 مطالعه خون محیطی 000ر422
2 آسپیراسیون مغز استخوان با مطالعه و گزارش با وسایل 000ر324ر2


ذ) خدمات تخصصی پوست و مو 

1 اکسیزیون ضایعات خوش خیم (هرضایعه) با وسایل 000ر740
2 کشیدن ناخن ساده + وسایل مصرفی 000ر529
3 کشیدن ناخن با برداشتن بستر ناخن + وسایل مصرفی 000ر740
4 انسیزیون و درناژ آبسه ، کیست با هماتوم زیرجلدی 000ر296
5 تزریق داخل ضایعه (تا 7 ضایعه) 000ر276
6 الکتروکوتر هر ضایعه 000ر148
7 کرایو هر ضایعه 000ر212
8 بیوپسی از ضایعات پوستی + وسایل مصرفی 000ر529

 

  • ضریب k جراحی برای سایر اقدامات و تعرفه نوار عصب و عضله متعاقبا اعلام خواهد شد.
شماره شناسه: 5983061
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: