تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه خدمات پاپ اسمیر و حق الزحمه پزشک به روش تین پرپ

تعرفه خدمات پاپ اسمیر و حق الزحمه پزشک به روش تین پرپ


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
شماره: 303561/93
موضوع: تعرفه خدمات پاپ اسمیر و حق الزحمه پزشک به روش تین پرپ
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1393 لغایت 01/03/1394
مخاطبین: درمانگاه ها و آزمایشگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
به استحضار می رساند تعرفه خدمت پاپ اسمیر به روش تین پرپ (پاتولوژی) 320ر340 ریال و تست تین پرپ (حق الزحمه پزشک) 000ر156 ریال اعلام می گردد.
شماره شناسه: 6014891
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی دکتر یاوری، گوزل زاده
رونوشت: