تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی در تهران

تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
شماره: 256109/93
موضوع: تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1393 لغایت 01/03/1394
مخاطبین: مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
نوع خدمت تعرفه
MRI تعرفه بخش خصوصی سال 1393
سی تی اسکن تعرفه بخش خصوصی سال 1393
پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان تعرفه بخش خصوصی سال 1393 با 5% تخفیف
رادیولوژی(آنالوگ، CR و DR) تعرفه بخش خصوصی سال 1393 با 5% تخفیف
سونوگرافی تعرفه بخش خصوصی سال 1393با 5% تخفیف
آزمایشگاه تعرفه بخش خصوصی سال 1393 با 5% تخفیف

 

شماره شناسه: 5960506
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: