تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی در تهران

تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
شماره: 92/182220
موضوع: تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1392 لغایت 01/03/1393
مخاطبین: مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
نوع خدمت تعرفه
MRI تعرفه بخش خصوصی سال 1392
سی تی اسکن تعرفه بخش خصوصی سال 1392
پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان تعرفه بخش خصوصی سال 1392 با 5% تخفیف
رادیولوژی(آنالوگ، CR و DR) تعرفه بخش خصوصی سال 1392 با 5% تخفیف
سونوگرافی تعرفه بخش خصوصی سال 1392 با 5% تخفیف
آزمایشگاه تعرفه بخش خصوصی سال 1392 با 5% تخفیف

 

شماره شناسه: 4698843
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: