تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه خدمات سرپائی درمانگاههای فرهنگیان تهران

تعرفه خدمات سرپائی درمانگاههای فرهنگیان تهران


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۹
شماره: 91/368025
موضوع: تعرفه خدمات سرپائی درمانگاههای فرهنگیان تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/04/1391 لغایت 01/04/1392
مخاطبین: درمانگاه های فرهنگیان طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
نام خدمت مبلغ کل سهم بیمه ایران
1. ویزیت پزشک عمومی 000ر71 000ر40
2. ویزیت پزشک متخصص 000ر84 000ر47
3. ویزیت پزشک فوق تخصص و روانپزشک 000ر104 000ر59
4. ویزیت کارشناسان پروانه دار 000ر58 000ر47
5. تزریق عضلانی رایگان رایگان
6. تزریق وریدی رایگان رایگان
7. وصل سرم و تخت اورژانس رایگان رایگان
8. پانسمان کوچک رایگان رایگان
9. پانسمان بزرگ رایگان رایگان
10. تزریق داخل مفصلی توسط متخصص 000ر144 000ر114
11. بخیه پوستی عمیق تا 3 سانتیمتر و پانسمان موضع مربوطه با وسایل مصرفی 000ر262 000ر212
12. برای هر سانت اضافی 000ر29 000ر24
13. کشیدن بخیه رایگان رایگان
14. کشیدن ناخن ساده + وسایل مصرفی 000ر230 000ر185
15. کشیدن ناخن با برداشتن بسترناخن+ وسایل مصرفی 000ر317 000ر254
16. برداشتن زگیل ، خال ، کیست یا میخچه با وسایل مصرفی(برای موارد غیرزیبایی) 000ر262 000ر210
17. برای هر ضایعه اضافی 000ر120 000ر95
18. ختنه + وسایل مصرفی 000ر720 000ر576
19. گچ گیری کوتاه دست بدون جااندازی 000ر230 000ر185
20. گچ گیری کوتاه دست با جااندازی با ارائه رادیوگرافی 000ر389 000ر312
21. گچ گیری بلند پا و ران 000ر389 000ر312
22. گچ گیری کوتاه پا و ساق 000ر288 000ر231
23. آتل گچی بلند پا 000ر223 000ر178
24. آتل گچی کوتاه پا 000ر173 000ر138
25. بازکردن گچ رایگان رایگان
26. نوار قلب توسط پزشک متخصص 000ر65 000ر33
27. نوار قلب توسط پزشک عمومی 000ر65 000ر33
28. اکوکاردیوگرافی رنگی 000ر778 000ر400
29. تست ورزش 000ر432 000ر225
30. هولتر مانیتورینگ 000ر496 000ر252
31. آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی 000ر446 000ر230
32. آندوسکوپی دستگاه گوارش با بیوپسی 000ر504 000ر255
33. کولونوسکوپی کامل 000ر786 000ر628
34. کولونوسکوپی کامل با بیوپسی 000ر840 000ر640
35. شستشوی معده 000ر144 000ر115
36. نوارمغز 000ر374 000ر200
37. نقشه مغز 000ر412 000ر210
38. اسپیرومتری ساده 000ر86 000ر44
39. اسپیرومتری با و بدون برونکودیلاتور 000ر288 000ر146
40. کولپوسکوپی بدون بیوپسی 000ر216 000ر173
41. کولپوسکوپی با بیوپسی 000ر432 000ر345
42. کوتریزاسیون دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر317 000ر253
43. کرایو دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر317 000ر253
44. گذاشتن آی یو دی با دستگاه 000ر245 000ر195
45. خارج نمودن آی یو دی 000ر101 000ر80
46. پاپ اسمیر 000ر90 000ر49
47. سونداژ بدون وسایل 000ر115 000ر92
48. تامپون بینی بهمراه کنترل خونریزی 000ر144 000ر115
49. خارج کردن جسم خارجی از چشم ( سطحی ) 000ر114 000ر91
50. خارج کردن جسم خارجی از گوش یا بینی 000ر114 000ر91
51. شستشوی گوشها ( دو طرفه ) 000ر144 000ر115
52. ادیومتری و تمپانومتری 000ر158 000ر128
53. آزمون شنوایی کامل 000ر158 000ر128
54. گفتار درمانی 000ر144 000ر115
55. کاردرمانی 000ر86 000ر70
56. آندوسکوپی حنجره 000ر600 000ر480
57. تست اوره آز تنفسی 000ر600 000ر480
58. نوار عصب و عضله تعرفه دولتی سهم بیمار از تعرفه دولتی
59. برداشتن توده یا لیپوم زیر 2 سانتی متر (گلوبال ) 000ر480 000ر384
60. برداشتن توده یا لیپوم 2 تا 5 سانتی متر (گلوبال ) 000ر660 000ر528
61. برداشتن توده یا لیپوم بالای 5 سانتی متر (گلوبال ) 000ر960 000ر768
62. بیوپسی با سوزن مخصوص یا کورنیدل بیوپسی(سوزن طبق فاکتور، جداگانه پرداخت می گردد.) 000ر200ر1 000ر960
63. استرس اکو 000ر000ر3 000ر538ر1
64. توده یا لیپوم دوم 50% هزینه های فوق خواهد بود که به کل هزینه اضافه می شود.
65. توده یا لیپوم سوم 25% هزینه های فوق خواهد بود که به کل هزینه اضافه می شود.
66. سایر اعمال جراحی سرپائی 000ر150=k 80% از مبلغ کل
67. پاراکلینیک تعرفه دولتی+ 30 % مبلغ کل – سهم بیمه پایه
تعرفه فیزیوتراپی به شرح ذیل می باشد:
ضریب تعرفه فیزیوتراپی 900ر3=k  
حداکثر K پرداختی برای هر عضو 20k مبلغ کل – سهم بیمه پایه
لیزر فیزیوتراپی یک عضو(یک جلسه) 000ر72 000ر58
لیزر فیزیوتراپی دو عضو(یک جلسه) 000ر120 000ر96
الف) درخصوص کارکنان بیمه ایران در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد، باید به تائید پزشک معتمد برسد. 
ب‌) درخصوص بیمه شدگان وزارت نیرو و سایر بیمه شدگان در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
پ) بیماربایستی در هر جلسه فیزیوتراپی پشت برگه بیمه را امضا نماید.

 

شماره شناسه: 3735399
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرایی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: