تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه خدمات سرپائی درمانگاههای عمومی تهران

تعرفه خدمات سرپائی درمانگاههای عمومی تهران


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
شماره: 90/218797
موضوع: تعرفه خدمات سرپائی درمانگاههای عمومی تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1390 لغایت 01/03/1391
مخاطبین: درمانگاهها و پزشکان عمومی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
1. ویزیت پزشک عمومی 000ر70
2. ویزیت پزشک متخصص 000ر105
3. ویزیت پزشک فوق تخصص و روانپزشک 000ر125
4. ویزیت PHD پروانه دار 000ر70
5. ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار 000ر60
6. ویزیت کارشناس پروانه دار 000ر50
7. تزریق عضلانی بدون سرنگ 000ر7
8. تزریق عضلانی با سرنگ 000ر8
9. تزریق وریدی بدون سرنگ 500ر7
10. تزریق وریدی با سرنگ 500ر8
11. تزریق داخل مفصلی توسط متخصص 000ر120
12. وصل سرم 000ر20
13. تخت اورژانس 000ر40
14. پانسمان کوچک 000ر30
15. پانسمان بزرگ 000ر40
16. بخیه پوستی عمیق تا 3 سانتیمتر و پانسمان موضع مربوطه با وسایل مصرفی 000ر300
17. برای هر سانت اضافی 000ر30
18. کشیدن بخیه 000ر50
19. کشیدن ناخن ساده + وسایل مصرفی 000ر220
20. کشیدن ناخن با برداشتن بسترناخن+ وسایل مصرفی 000ر350
21. برداشتن زگیل ، خال ، کیست یا میخچه با وسایل مصرفی(برای موارد غیرزیبایی) 000ر300
22. ختنه + وسایل مصرفی 000ر750
23. گچ گیری بلند دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر200
24. گچ گیری کوتاه دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر160
25. آتل کوتاه یا بلند دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر120
26. گچ گیری بلند پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر250
27. گچ گیری کوتاه پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر200
28. آتل گچی پا (بدون لوازم مصرفی); 000ر160
29. جااندازی شکستگی با دستکاری (با ارائه رادیوگرافی) 000ر400
30. بازکردن گچ 000ر80
31. نوار قلب 000ر55
32. اکوکاردیوگرافی سیاه و سفید 000ر450
33. اکوکاردیوگرافی رنگی 000ر650
34. تست ورزش 000ر580
35. آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی 000ر840
36. آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی با بیوپسی 000ر940
37. کولونوسکوپی کامل 000ر200ر1
38. کولونوسکوپی کامل با بیوپسی 000ر300ر1
39. شستشوی معده 000ر135
40. سونداژ معده 000ر100
41. کوتریزاسیون دهانه رحم ( توسط متخصص زنان 000ر270
42. کرایو دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر300
43. گذاشتن آی یو دی با دستگاه 000ر350
44. خارج نمودن آی یو دی 000ر100
45. پاپ اسمیر 000ر90
46. سونداژ مثانه بدون وسایل 000ر100
47. تامپون بینی بهمراه کنترل خونریزی 000ر170
48. خارج کردن جسم خارجی از چشم ( سطحی ) 000ر95
49. خارج کردن جسم خارجی از گوش 000ر95
50. شستشوی گوشها ( دو طرفه ) 000ر110
51. ادیومتری و تمپانومتری 000ر130
52. نوارمغز 000ر300
53. اسپیرومتری ساده 000ر85
54. اسپیرومتری با برونکودیلاتور 000ر180
55. هولتر مانیتورینگ 000ر500
56. CPR 000ر630
57. سایر اعمال جراحی سرپائی 000ر200=k
58. نوار عصب و عضله طبق تعرفه دولتی
59. MRI تعرفه بخش غیردولتی سال 1390
60. سی تی اسکن تعرفه بخش غیردولتی سال 1390
61. پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان تعرفه بخش غیردولتی سال 1390 با 5% تخفیف
62. رادیولوژی (آنالوگ، CR و DR) تعرفه بخش غیردولتی سال 1390 با 5% تخفیف
63. سونوگرافی تعرفه بخش غیردولتی سال 1390 با 5% تخفیف
64. آزمایشگاه تعرفه بخش غیردولتی سال 1390 با 5% تخفیف
. 65. تعرفه فیزیوتراپی به شرح ذیل می باشد:
ضریب تعرفه فیزیوتراپی 800ر3=k
حداکثر K پرداختی برای هر عضو 20k
لیزردرمانی یک اندام 000ر60
لیزر درمانی دو اندام 000ر100
کمپرس سرد وگرم 4K اولتراسوند 5k
کشش مکانیکی 4k آموزش راه رفتن 5k
حمام پارافین 4k تمرینات درمانی 5k
مادون قرمز 4k ماسا‍ژ 5k
دیاترمی 4k یونتوفورزیس 5k
میکروویو 4k جریانات الکترونیکی 5k
ماورای بنفش 4k اینترفرنشیال 5k
کمپرس سرد وگرم - باز آموزی عصبی عضلانی 5k
الف) درخصوص کارکنان بیمه ایران در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و .بیش از دو اندام تجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد.
ب‌) درخصوص بیمه شدگان وزارت نیرو و سایر بیمه شدگان در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد
پ) بیماربایستی در هر جلسه فیزیوتراپی پشت برگه بیمه را امضا نماید.
ت‌) استفاده از دو یا چند روش برای یک عضو k5 میباشد.

 

 

شماره شناسه: 2519776
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرایی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور ، دکتر یاوری
رونوشت: