تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه تخصصی خدمات پزشکی سرپایی در تهران

تعرفه تخصصی خدمات پزشکی سرپایی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
شماره: 90/218768
موضوع: تعرفه تخصصی خدمات پزشکی سرپایی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1390 لغایت 01/03/1391
مخاطبین: پزشکان متخصص در مطب طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
الف ) ویزیت ها
1- ویزیت پزشکان متخصص 000ر120
2- ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشک 000ر140
3- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی 000ر150
ب) خدمات تخصصی داخلی 
1- آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی بدون بیوپسی 000ر970
2- آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی با بیوپسی 000ر050ر1
3- کولونوسکوپی کامل 000ر400 ر 1
-4 کولونوسکوپی کامل با بیوپسی 000ر500 ر 1
5- شورت کولون 000ر700
6- شورت کولون با بیوپسی 000ر750
7- آنوسکوپی تشخیصی 000ر300
8- رکتوسیگموئیدوسکوپی 000ر580
9- برونکوسکوپی 000ر500ر1
10- اسپیرومتری با برونکودیلاتور 000ر260
-11 اسپیرومتری بدون برونکودیلاتور 000ر110
12- نوارقلب 000ر60
13-اکوکاردیوگرافی سیاه و سفید کامل با تفسیر 000ر450
14- اکوکاردیوگرافی رنگی کامل با تفسیر 000ر690
15- تست ورزش کامل با تفسیر 000ر680
16- هولترمانیتورینگ 24 ساعته با تفسیر 000ر600
پ) خدمات تخصصی زنان و زایمان 
1- کرایوتراپی دهانه رحم 000ر380
2- الکتروکوتر دهانه رحم 000ر320
3-گذاشتن آی یو دی با دستگاه 000ر400
4- خارج نمودن آی یو دی 000ر120
5- سونوگرافی ترانس واژینال 000ر270
6- سونوگرافی کامل جنین و ضمائم 000ر121
7-سونوگرافی کامل لگن (رحم و ضمائم) 000ر115
8-پاپ اسمیر 000ر110
ج) خدمات تخصصی گوش و حلق و بینی
1- خارج نمودن جسم خارجی از بینی 000ر115
2- خارج نمودن جسم خارجی از گوش 000ر115
3- شستشوی هر دو گوش 000ر135
4- تامپون قدامی بینی با وسایل 000ر210
5-تامپون خلفی با وسایل 000ر350
6- تمپانومتری 000ر72
7- ادیومتری 000ر128
چ) خدمات تخصصی نورولوژی
1- نوار مغزی 000ر330
2-نوار مغزی کامل در اطفال 000ر400
3- نوار عصب و عضله (EMG,NCV) طبق تعرفه دولتی
ح) خدمات تخصصی اطفال 
1- ختنه با وسایل مصرفی 000ر950
خ ) خدمات تخصصی چشم
1- تعیین میدان دید 000ر130
2- خارج نمودن جسم خارجی (سطحی) 000ر200
3- تخلیه شالازیون هر چشم 000ر300
د) خدمات تخصصی خون و انکولوژی
1- مطالعه خون محیطی 000ر200
2- آسپیراسیون مغز استخوان با مطالعه و گزارش با وسایل 000ر100ر1
ذ) خدمات تخصصی پوست و مو 
1- اکسیزیون ضایعات خوش خیم (هرضایعه) با وسایل 000ر350
2- کشیدن ناخن ساده + وسایل مصرفی 000ر250
3- کشیدن ناخن با برداشتن بستر ناخن + وسایل مصرفی 000ر350
4- انسیزیون و درناژ آبسه ، کیست با هماتوم زیرجلدی 000ر140
5- تزریق داخل ضایعه (تا 7 ضایعه) 000ر130
6- الکتروکوتر هر ضایعه 000ر70
7- کرایو هر ضایعه 000ر100
8- بیوپسی از ضایعات پوستی + وسایل مصرفی 000ر250
سایر اعمال جراحی 000ر220=K
 

 

شماره شناسه: 2520003
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرایی بیـــمه های اشــخاص دکتر رنجپور ، دکتر یاوری
رونوشت: