تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران (ویژه تهران)

آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران (ویژه تهران)


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
شماره: 379626/92
موضوع: آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران (ویژه تهران)
زمان اجرا: از تاریخ 15/06/1392
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در تهران

الف) بیمه شدگان عبارتند از: 

 1. کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران، که دارای دفترچه خدمات درمانی ویژه کارکنان و دارای تاریخ اعتبار می باشند و از پرداخت فرانشیز معاف اند و حق فنی در تعهد این شرکت می باشد.
 2. کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه که دفترچه آنها ممهور به مهر و تاریخ اعتبار شرکت سهامی بیمه ایران بوده و دارای 20% فرانشیز بوده و حق فنی در تعهد بیمه شده می باشد.
 3. کارکنان شرکت ملی نفتکش که ظهر دفترچه آنها ممهور به مهر و تاریخ اعتبار شرکت سهامی بیمه ایران بوده و دارای 10% فرانشیز می باشند و حق فنی پس از کسر فرانشیز به عهده این شرکت می باشد.
 4. بیمه شدگان دارای کارت های ویژه درمان 12 برش که ممهور به مهر و تاریخ اعتبار شرکت سهامی بیمه ایران بوده و تعهدات این شرکت براساس داروهای مورد قبول بیمه گر پایه بوده و صرفا پرداخت سی درصد فرانشیز(سهم بیمار) از نسخ دارویی بعهده این شرکت می باشد و حق فنی در تعهد بیمه شده می باشد.
 5. سایر بیمه شدگان که شرایط پذیرش آنها بصورت مکتوب از طرف بیمه ایران اعلام می گردد. 
  تبصره: داروخانه موظف است تاریخ اعتبار دفترچه های فوق را قبل از پذیرش و تحویل دارو کنترل نماید و در صورت منقضی شدن تاریخ اعتبار، از پذیرش براساس قرارداد فی مابین خودداری نمائید.
   

ب) شرایط و مقررات تحویل دارو: 

 1. داروهای تولید داخل مربوط به شرکت های دارویی مختلف، در تعهد این شرکت می باشد.
 2. داروهای خارجی که تولید داخلی دارند براساس قیمت تولید داخلی، در تعهد این شرکت می باشد.
 3. داروهای خارجی که تولید داخلی ندارند و توسط سازمانهای بیمه گر پایه قابل پرداخت نیست، فقط پس از تائید پزشکان معتمد بیمه ایران و مهر شرکت با کمترین قیمت نمونه خارجی قابل پرداخت می باشد.
 4. داروهای خارجی که تولید داخلی ندارند و توسط سازمانهای بیمه گر پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح) قابل پرداخت است، بدون تائید پزشک معتمد در تعهد این شرکت می باشد.
 5. .تحویل لوازم گچ گیری (گچ ،ویبریل و ...) در صورت تجویز پزشک معالج، براساس نمونه تولید داخلی در تعهد این شرکت می باشد
 6. تحویل آب مقطر- سرنگ- ست سرم- آنژیوکت- اسکالپ وین به تعداد آمپول و سرم های تجویزی در تعهد این شرکت می باشد.
 7. نسخی که توسط کارشناسان مامایی تجویز می گردد، براساس ضوابط وزارت بهداشت قابل پرداخت می باشد.
 8. انواع داروهایی گیاهی تولید داخل که دارای پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جنبه درمانی دارند، در تعهد این شرکت می باشد.
 9. تحویل محلول بتادین در صورت تجویز پزشک معالج، حداکثر 250cc بلامانع می باشد.
 10. داروهای ناباروری و انواع واکسن در صورت تائید پزشک معتمد، قابل پرداخت می باشد.
 11. داروهای ویتامینه و مکمل فقط از نوع تولید داخل در تعهد این شرکت می باشد.
 12. فرآورده هایی که جنبه آرایشی، زیبایی و بهداشتی داشته باشند، در تعهد این شرکت نمی باشد.
 13. تحویل صابون و شامپوهای طبی که صرفا جنبه درمانی دارند براساس نوع تولید داخلی در تعهد این شرکت می باشد.
 14. داروها و ترکیبات مربوط به درمان ریزش مو در تعهد این شرکت نمی باشد.
 15. داروهای مربوط به رژیم درمانی (کاهش و افزایش وزن) در تعهد این شرکت نمی باشد.
 16. مکمل های غذایی مانندVM protein- Muscle gain- General tonic و نظایر آن در تعهد این شرکت نمی باشد.

ج) سایر موارد 

 1. قبل از جدا نمودن نسخه از دفترچه می بایست ریز قیمت اقلام دارویی ، فرانشیز و حق فنی در حضور بیمه شده نوشته شود.
 2. سقف ریالی نسخ دارویی قابل تحویل بدون تائید این شرکت، قبل از کسر فرانشیز با رعایت آئین نامه جهت کلیه بیمه شدگان برای پزشکان عمومی 000ر500 ریال و برای پزشکان متخصص و فوق تخصص 000ر700 ریال می باشد.
 3. اصول ذکر شده در آئین نامه برای کلیه نسخ نافذ است، مگر اینکه مواردی توسط پزشک معتمد شرکت به نحو متفاوتی تائید شده باشد. لازم است مسئولین محترم داروخانه از ارجاع غیر ضروری بیمه شدگان جهت تائید داروهای موضوع بندهای شماره 11، 12، 13، 14، 15، 16 به شعب بیمه ایران خودداری نمائید.
 4. محل تائید نسخ دارویی در شعب و معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص می باشد که لیست آنها به همراه اسامی پزشکان تائید کننده و نمونه مهر و امضاء ایشان همراه با نمونه مهر شرکت، پیوست می باشد.
 5. لازم به توضیح است که از تاریخ 15/06/1392 کلیه نسخ مربوط به کارکنان بیمه ایران و سایر بیمه شدگان این شرکت، صرفا در صورت ممهور شدن پشت نسخ به مهر سه گوش معمولی و برجسته طبق نمونه قابل پذیرش می باشد.
 6. در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص نحوه تائید داروها با شعب مربوطه تماس حاصل فرمائید.
شماره شناسه: 4935655
امضاءکنندگان:

دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست