تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

الزامی بودن ارسال لیست بیمه شدگانی که بیش از 15 روز در بخش عادی و ویژه بستری هستند

الزامی بودن ارسال لیست بیمه شدگانی که بیش از 15 روز در بخش عادی و ویژه بستری هستند


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
شماره: 94/430222
موضوع: الزامی بودن ارسال لیست بیمه شدگانی که بیش از 15 روز در بخش عادی و ویژه بستری هستند
زمان اجرا: از تاریخ 11/06/1394
مخاطبین: بیمارستانهای طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت خواهشمند است مقرر فرمائید چنانچه مدت بستری بیمه شدگان بیمه ایران در بخشهای ویژه و عادی در آن مرکز بیش از 15 روز می گردد، مراتب جهت پیگیری و بررسی های لازم به این معاونت اعلام گردد. 
شماره شناسه: 7335198
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد،دکتر یاوری

رونوشت: