تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

استفاده از کلیه برش های کارت ویژه درمان 12 برشه در قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران

استفاده از کلیه برش های کارت ویژه درمان 12 برشه در قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران


تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
شماره: 92/945223
موضوع: استفاده از کلیه برش های کارت ویژه درمان 12 برشه در قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران
زمان اجرا: از تاریخ1392/12/18
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش بستری و سرپایی
باسلام و احترام 
به استحضار می رساند با توجه به اینکه خدمات درمانی مربوط به قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون سقف و بدون فرانشیز می باشد، پذیرش در بخش بستری و سرپایی با کلیه برش ها با رعایت شرایط قرارداد فیمابین بلامانع می باشد.
شماره شناسه: 5607184
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: