مشاوران بیمه اشخاص مشاوران بیمه اشخاص

علیرضا زراعی

اصطلاحات بیمه ای

سوالات متداول بیمه های اشخاص سوالات متداول بیمه های اشخاص

طرح پرسش     جستجو

نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2

1- بعد از وقوع حادثه بیمه شده جهت دریافت خسارت چه اقدامی می بایست انجام دهد ؟

در صورت وقوع هر گونه حادثه بیمه شده حداکثر ظرف مدت 5 روز میبایست وقوع حادثه را به اطلاع بیمه گر برساند سپس مدارک مورد لزوم را به بیمه گر تسلیم نماید .

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

1- در بیمه های عمر و پس انداز چه خطراتی تحت پوشش قرار دارد و چه مزایایی را دارا می باشد ؟

فوت به هر علت و از کارافتادگی و فوت ناشی از حادثه تحت پوشش این نوع بیمه نامه می باشد. بیمه گذار پس از گذشت مدت 2 سال از شروع بیمه نامه وپرداخت حق بیمه مربوطه می تواند از محل بیمه نامه خود وام دریافت نماید و یا پس از گذشت مدت 6 ماه ( و پرداخت حق بیمه مربوطه ) نسبت به انفساخ ( بازخرید ) بیمه نامه اقدام نماید .

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

1- مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه ؟

الف ) گواهی بیمه گذار مبنی بر تائید هویت بیمه شده و اعلام شماره ردیف بیمه ای و درخواست صدور معرفی نامه برای بیمارستانهای طرف قرارداد . 
ب ) فتوکپی دفترچه بیمه گر اول . 
ج ) در خصوص امکان جبران هزینه زایمان ارائه فتوکپی صفحه دوم شناسنامه بیمه شده به لحاظ کنترل تعداد فرزندان الزامی است . 
د ) گواهی پزشک معالج مبنی بر اعلام نام بیمار – تاریخ بستری – تاریخ عمل جراحی – نوع عمل و یا علت بستری بیمار در بیمارستان و یا درخواست اعمال تشخیصی یا تشخیص درمانی . 

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

2- اگر بیمه گذار وامی را از محل بیمه نامه عمر و پس انداز دریافت نماید نحوه بازپرداخت آن چگونه خواهد بود ؟

بیمه گذار هنگام تقاضای وام نحوه بازپرداخت آنرا خود تعیین می کند که بصورت سالانه ، یکجا و یا ماهانه باشد .

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

2- مدارک مورد لزوم جهت پرداخت خسارت در بیمه حوادث چیست ؟

در صورت فوت :
الف ) گواهی فوت
ب ) گواهی وفات .
ج ) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .
در صورت نقص عضو کلی و جزئی :
الف ) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .
ب) گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده
ب ) گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عرضه ایجاد شده . 

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

2- کارت طلایی درمان و کارت سبز درمان چگونه است ؟

دارندگان کارت طلایی برای تمامی هزینه های بیمه ای فاقد سقف و فرانشیز می باشند و کارت سبز درمان جهت یک نوبت بستری بیمه شدگان بیمه های مازاد درمان و جایگزین معرفی نامه می باشد .

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

3- تعهدات قابل پوشش در بیمه های حوادث شامل چه مواردی می باشد ؟

الف ) فوت
ب ) نقص عضو
ج ) غرامت روزانه عمومی برای مشاغل آزاد
د ) هزینه پزشکی
ذ ) غرامت بستری شدن در بیمارستان 

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

3- در بیمه های عمر انفرادی در چه صورت بیمه گذار می تواند از پوشش از کارافتادگی نیز برخودار گردد ؟

در صورتیکه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی باشد .

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

3- مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه های مستقیم ؟

الف ) گواهی بیمه گذار مبنی بر تائید هویت بیمه شده و اعلام شماره ردیف بیمه ای و درخواست پرداخت هزینه درمان 
ب ) فتوکپی دفترچه بیمه گر اول . 
ج ) اصل صورتحساب بیمارستان و کلیه مدارک پزشکی ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری بیمارستان مربوطه . 

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

4- آیا در بیمه های حوادث خطرات ناشی از اعتصاب ، شورش ، بلوا و آشوب نیز تحت پوشش میباشد ؟

بله . فقط در بیمه های حوادث گروهی و با ارایه حق بیمه اضافی شامل تعهدات فوت و نقص عضو .

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

4- بیمارانی که اصل مدارک و صورت حسابهای بیمارستانی را می خواهند تحویل بیمه گر اول نمایند و متقاضی دریافت مابه التفاوت هزینه ها می باشند چه مدارکی را باید تحویل بیمه گر بدهند ؟

الف ) فتوکپی برابر اصل شده مدارک و صورتحساب توسط بیمه گر اول . 
ب ) رسید مبلغ دریافتی بابت هزینه درمان بیمه شده که به تائید بیمه گر اول رسیده باشد یا تصویر چک دریافتی بابت هزینه درمان بیمه شده از بیمه گر . 

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

4- غرامت فوت در وجه چه کسی پرداخت می شود ؟


بیمه گذار موظف است هنگام خرید بیمه نامه ذینفع ( استفاده کننده یا استفاده کنندگان ) را تعیین نماید و در صورت مشخص نبودن استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه به نسبت مساوی بین وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد .

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

5- آیا در بیمه نامه های حوادث غرامت خطرهای ناشی از ورزشهای رزمی و بوکس قابل جبران میباشد ؟

بله . در صورت خرید پوشش اضافی و پرداخت حق بیمه جبران خسارت امکان پذیر میباشد .

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

5- در صورتیکه بیمه گر اول از برابر اصل نمودن مدارک خودداری کند چه باید کرد ؟

نماینده بیمه گذار یا بیمه شده با در دست داشتن اصل و فتوکپی از تمامی مدارک مراجعه و پس از رویت اصل مدارک توسط کارشناسان اداره خسارت مراجع درمانی و رسیدگی به اسناد پزشکی فتوکپی ها را برابر اصل نموده و در پرونده نگهداری و اصل مدارک به بیمه شده یا نماینده بیمه جهت دریافت سهم بیمه گر اول عودت می گردد .

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

7 – مدارک مورد لزوم جهت پرداخت خسارت در بیمه عمر اعلام نمایید ؟

الف ) گواهی فوت صادره از طرف پزشک معالج یا پزشکی قانونی
ب ) گواهی وفات
ج ) گزارش مشروع حادثه ( در صورت وقوع حادثه ) از مقامات ذیصلاح .
د ) فتوکپی برابر با اصل از کلیه صفحات شناسنامه .
ذ ) فتوکپی گواهی نامه رانندگی ( در صورتیکه علت حادثه تصادف و بیمه شده هنگام حادثه مسئولیت وسیله نقلیه مورد نظر را بعهده داشته باشد .
در بیمه های گروهی مدارک زیر نیز مورد نیاز است .
الف ) نامه اعلام خسارت از طرف بیمه گذار
ب ) آخرین حکم و یا ابلاغیه اشتغال بکار در سازمان مربوطه ( بیمه گذار ) و یا فیش حقوقی 

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

آیاهزینه لنزداخل چشمی جز تعهدات بیمه طلایی هست

اگر لنز تماسی باشد از سقف عینک واگر جهت کاتراکت باشد از سقف بیمارستانی طبق تعرفه و ضوابط قابل پرداخت می باشد

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

ایا میشود با استفاده از کارت طلایی فرهنگیان برای دندان پزشکانی که طرف قرارداد نیستند استفاده کرد؟

با مجتمع تخصصی اشخاص بیمه ایران تماس بگیرید5-88723190

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

با سلام .درصورتی که به دندان پزشکی که طرف قرار داد بیمه ی طلایی نمی باشد مراجعه نماییم آیا می توانیم هزینه ی پرداختی را از بیمه دریافت نماییم؟اگر ممکن است لطفا نحوه ی انرا بگویید.با تشکر فراوان

کارت ویژه درمان – طلایی فرهنگیان – برای مراکز غیر طرف قرارداد کاربرد نداشته و در صورت مراجعه فرد به این مراجع لازم است هزینه را شخصا پرداخت نموده وپس از مراجعه به شعبه بیمه ایران نسبت به دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب اقدام نماید. جهت جلوگیری از بروز مشکل در هزینه ها پیشنهاد می گردد از مراجع درمانی طرف قرارداد استفاده گردد

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

حق بیمه هاچگونه تعیین می شوند


منظور حق بیمه کدام رشته بیمه ای است؟در بخش درمان براساس تعهدات مورد درخواست بیمه گذار و سقف تعهدات حق بیمه محاسبه می گردد

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

سابقه ی بیمه ی اقای مهدی محرمخانی با شماره ی 27044253

منظور کدام رشته بیمه ای می باشد؟در مواردی با داشتن شماره قرارداد و نام شعبه می توان به اطلاعاتی دست پیدا کرد.

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2