مشاوران بیمه آتش سوزی مشاوران بیمه آتش سوزی

وحید کیائی

اصطلاحات بیمه ای

سوالات متداول بیمه های آتش سوزی سوالات متداول بیمه های آتش سوزی

طرح پرسش     جستجو

نمایش 20 نتیجه
از 1

1- بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف چه خطرات و خسارات تحت پوشش قرار می دهد؟

در این بیمه نامه ساختمان و اثاث منزل در برابر حوادث زیر تحت پوشش قرار می گیرند:
•حریق 
•انفجار 
•صاعقه 
•زلزله 
•مسئولیت مالی در مقابل همسایگان 
•پاکسازی محل حادثه 
•سرقت 
•وقفه در فعالیت (عدم‌النفع)

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

1- خطرات خارج از تعهد در بیمه نامه آتش سوزی چیست؟

خطرات زیر، خارج از تعهد بیمه‌گر است؛ مگر آنکه صراحتاً خلاف آن در بیمه‌نامه قید شده باشد: 
•جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظامی؛ 
•زمین‌لرزه، آتش‌فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق تحت‌الارضی و یا آفات سماوی؛ 
•انفجار مواد منفجره مانند دینامیت ، تی ان تی و باروت؛ 
•فعل و انفعالات هسته‌ای.

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

1- رشته بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی مشتمل بر چند رشته می‌باشد؟

رشته بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی مشتمل بر 5 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
•معمولی منازل مسکونی 
•طرح جامع خانه و خانواده 
•مسکونی با طرح همگانی 
•مسکونی با طرح زلزله 
•طرح مهر 

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

2- بیمه نامه آتش سوزی طرح مهر چه چیزی را تحت پوشش قرار می دهد؟

طرح مهر که بیمه‌های متنوع آتش‌سوزی، مسئولیت و حوادث خانه و خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد، برای اولین بار از 20 مهرماه سال 82 در بیمه ایران طراحی گردید. در این طرح، بیمه‌گر بیمه‌گزار را در مقابل خطراتی چون آصا (آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار)، شخص ثالث و همسایگان، غرامت فوت و هزینه‌های پزشکی بیمه می‌نماید.

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

2- فسخ بیمه نامه آتس سوزی به چه صورتی است؟

بیمه‌گر و بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه را بکنند. در این صورت: 
•اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد. 
•اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گر باشد حق بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد. 
* مبلغ حق بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیشتر از مبلغ آن بر اساس روزشمار است. 
توجه: هنگامی‌که تعرفه کوتاه مدت در مورد حق بیمه اعمال می‌گردد منافع بیمه‌گر مدنظر است و هنگامی که تعرفه روزشمار مورد استفاده قرار می‌گیرد منافع بیمه‌گذار مدنظر است.

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

3- بیمه نامه آتش سوزی طرح مهر چه خطرات و خسارات تحت پوشش قرار می دهد؟

•آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه 
•مسئولیت بیمه‌گزار در برابر اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرهای آتش‌سوزی و انفجار در محل مورد بیمه 
•غرامت فوت، نقص عضو کلی و جزئی دائم بیمه‌گزار و اعضای خانواده وی ناشی از حوادث 24 ساعته 
•جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث 24 ساعته بیمه‌گزار و اعضای خانواده وی

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

3- مدت بیمه نامه آتش سوزی چقدر است؟

بیمه‌نامه آتش‌سوزی مانند سایر بیمه‌های دیگر معمولاً از ساعت 24 روز معین شروع می‌شود و تا ساعت 24 روز معین (مثلاً یکسال بعد) خاتمه می‌یابد. مدت بیمه آتش‌سوزی معمولاً یکسال است، برای زمانهای کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای مدت زمان مازاد بر یک یکسال از تعرفه روز شمار استفاده می‌شود.

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

4- بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع خانه و خانواده چه خطرات و خسارات تحت پوشش قرار می دهد؟

•آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت اثاث 
•غرامت فوت، نقص عضو و هزینه معالجه بیمه‌گزار و سایر افراد مقیم محل مورد بیمه ناشی از خطرهای فوق 
•مسئولیت بیمه‌گزار در برابر اشخاص ثالث، ناشی از وقوع خطرهای آتش‌سوزی و انفجار در محل مورد بیمه 
•هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه‌گزار و خانواده وی در صورت تحقق خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و سیل

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

4-بیمه آتش سوزی چه خطراتی را پوشش میدهد؟

در بیمه آتش سوزی خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه بعنوان خطرات اصلی تحت پوشش قرارمی گیرند و به تبع آن و حسب درخواست بیمه گذار خطرات اضافی از قبیل زمین لرزه، طوفان، سیل، سرقت، ترکیدگی لوله آب و غیره تحت پوشش قرار می گیرند.شایان ذکر است که دربیمه های آتش سوزی بالغ بر30پوشش خطرات تبعی قابل ارایه میباشد.

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

5 - برخی خطرات اضافی که به همراه خطرات اصلی (حریق، انفجار و صاعقه) می توانند تحت پوشش قرار گیرند کدامند؟

1.زلزله وآتشفشان
2.سیل و طغیان آب دریا ورودخانه
3.ترکیدگی لوله آب
4.ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
5. سنگینی برف
6.سقوط هواپیما،چرخبال و یا قطعات آنها
7.آشوب ،بلوا،قیام،اغتشاش داخلی
8.هزینه پاکسازی
9.برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه
10.شکست شیشه
11.عدم النفع ناشی از آتش سوزی
12.انفجار ظروف تحت فشار(دیگهای بخار،کمپرسورها،...)
13.سقوط بهمن
14.رانش زمین
15.ریزش و فروکش کردن چاه
16.نشت گاز درسردخانه ها
17.خودسوزی
18.سقوط قطعات منفصله خودرو
19.خسارتهای ناشی از نوسانات برق
20.مسئولیت ناشی ازآتش سوزی وترکیدگی لوله آب دربرابرهمسایگان
21.سرقت

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

5-چه کسانی به بیمه نامه آتش سوزی مسکونی با طرح زلزله نیاز دارند؟

کلیه افرادی که در یک خانه یا آپارتمان زندگی می کنند در قبال اثاث منزل و یا ساختمان به این بیمه نامه نیاز دارند.

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

با سلام / ما سالهاست که بیمه آتش سوزی از نمایندگی مطهری گرفته ایم . امسال که انبار صدر درچار آتش سوزی شده و اموال ما سوخته با مراجعه به آن نمایندگی (آقای حلاجیان ) و کارشناسان آنها (عزیزی و سالاری کیا ) تا به امروز به انواع مختلف از زیر مسئولیت خود شانه خالی کرده اند و جوابگو نبوده اند . حتی آقای حاجی قربانی کارشناس بخش نمایندگی سعدی هم پیگیر کار بوده اند . سوال من این است که : چرا بیمه خوب پول میگیرد ولی حالا که باید کارشناسانش دنبال نامه آتش نشانی باشند این کار را را انجام نمیدهند . حتی به بنده گفته اند که بروید و از محل آتش سوزی عکس بگیرید . ووقتی خیلی پیگیر شده ام میگویند که مبلغ سو پنج میلیون تومان خسارت آتش نشانی را بدهید تا آتش نشانی نامه مربوط به دریافت خسارت شما از بیمه را بدهد . خواهشمند است راهنمایی بفرمایید که بنده حالا چه کار باید بکنم .

مطابق شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بیمه گرپس ازدریافت اسنادومدارک لازم بایستی ظرف چهارهفته نسبت به تسویه خسارت اقدام نماید لذاتهیه مدارک خسارت بعهده بیمه گذارمیباشد درخصوص نامه آتش نشانی نیز متاسفانه بایستی عرض کنم که قبلا"اینگونه نبود که آتش نشانی درخواست هزینه کند اما اخیرا"این مساله رواج پیدا کرده است سعی کنید با سازمان آتش نشانی به توافق رسیده و نامه لازم رااز ایشان دریافت فرمایید

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

با سلام ، چنانچه با یک نمایندگی بیمه ایران در خصوص بیمه آتش سوزی قرارداد منعقد شود و آن نمایندگی به هر دلیل اعتبار خود را در فبل و یا بعد از زمان انعقاد قرارداد از دست داده باشد و یا از دست بدهد در این حالت تکلیف بیمه گذار در صورت بروز خسارت چه میشود ؟ به عبارت دیگر تعهد شرکت بیمه ایران در قبال بیمه نامه های صادره از طرف نمایندگیها چگونه است ؟ با تشکر

اگرقبل ازانعقادقرارداد،اعتبارنمایندگی باطل شده باشدطبعا شرکت بیمه مسئولیتی نخواهد داشت اما چنانچه این امربعدازصدوربیمه نامه باشد تعهدات شرکت درصورت وقوع خسارت به قوت خودباقیست وشعبه متبوع اقدام به پرداخت خسارت خواهدنمودولذا جای هیچگونه نگرانی برای بیمه گذاران عزیزوجود ندارد

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

با سلام خواهشمند است در خصوص خطر نشت گاز آمونیاک در بیمه های آتشسوزی ،از قبیل نوع گاز و موارد پرداخت خسارت و موارد تحت پوشش در بیمه آتشسوزی اطلاعاتی داشته باشم . با تشکر

این پوشش جهت سردخانه هایی که ازگازآمونیاک وفرئون جهت تبریداستفاده میکنند ارایه میشود.گاها درسردخانه ها این گاز به دلیل خرابی دستگاههای مبرددرسردخانه نشت کرده وموجب خرابی موجودی وفسادکالاها میگرددکه بیمه های آتش سوزی این خسارت راجبران میکنند

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

باسلام احتراما در خصوص اینکه آیا سقوط بار داخل هواپیما که منجر به خسارت گردد ( نه منجر به حریق ) تحت پوشش خطر سقوط هواپیما میباشد ؟ با تشکر

با سلام بله سقوط هواپیما لزومی ندارد که حتما منجر به حریق گردد بلکه همینکه هواپیما به مورد بیمه برخورد کند اعم از اینکه منجر به حریق شود یا نشود تحت پوشش خواهد بود

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

باسلام بیمه گذار مشتری سال قبل است . چگونه می توان به وی تخیف داد؟ جامع اصناف و عمومی

اصناف شامل تخفیف نمیگرددامادربیمه نامه عمومی میتوان 10درصدتخفیف عدم خسارت اعمال نمود

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

باسلام چندی پیش در بجنورد وقتی یکی از نمایندگان اقدام به تمدید بیمه کارخانه آرد پارسال مینمود از طرف کارخانه به او اطلاع داده شد که مجددانرخ بدهد چراکه یک شرکت در تهران نرخ 10 میلیونی این نماینده را به 6میلیون تقلیل داده بود سئوال من اینجاست که مگر ما نمایندگان بیمه ایران آیا می توانیم نرخ شرکت خود را بشکنیم آن هم نرخی که خود 40 درصد نرخ واقعی است و آیا مسئولی که در تهران این مجوز را میدهد نمیداند که این کارخانه جزو پرتفوی خود بیمه ایران است و هر گونه تغییر و پایین آوردن نرخ به ضرر خود شرکت است .وآیااصولا این اعمال و اقدامات قانونی است. با تشکر .درد دل یک دلسوز

با توجه به آزادسازی نرخها به واحدهای اجرایی سراسرکشورمجوزکاهش نرخ تا 50درصد داده شده است لذا اعمال آن ازطرف شعبه متبوع شما بلامانع خواهد بود 0درضمن ، اعلام نام بیمه گذارو سایرمشخصات میتواندبه ارایه پاسخ دقیقترو روشن شدن موضوع کمک نماید

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

باعرض سلام وخسته نباشیدخدمت استادارجمندآقای صادقی:آیابرای واحدهای غیرصنعتی ومسکونی بازدیداولیه ضروری میباشدیانه؟

مطابق بخشنامه شماره 87/89973مورخ 87/6/27 مدیریت بیمه های آتش سوزی ،بازدیداولیه جهت مواردمسکونی ،تجاری واداری که فاقدپوشش سرقت وترکیدگی لوله آب وشکست شیشه باشند الزامی نبوده وصرفا درصورت نیاز بعداز صدور بیمه نامه میتوان ازمحل بازدیدنمود

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

سلام آقای صادقی من نماینده 31042 در شهرستان گرگان هستم.اینجانب 2 بیمه نامه آتش سوزی اقساطی برای شرکت دارو سازی شفا صادر کردم ومبلغ 30% نقدی آن را هم خودم واریز نمودم .تقریبا بعد از یکسال هنوز موفق به دریافت وجه از این شرکت نشده ام.شعبه گرگان هم این مبالغ را از کارمزد من کسر می کند. می خواستم بدانم بیمه نامه ای که فقط یک برگ کاغذ است و با توجه به اینکه این شرکت اقساط را پرداخت نکرده و بیمه می تواند در صورت وقوع خسارت از پرداخت وجه خودداری کند ؛ چراشعبه به واسطه صدور بیمه نامه اقساط را از من می گیرد. اگر خسارتی نخورد که بیمه ایران چیزی را از دست نمی دهد که پول اقساط را از من می گیرد .1800000 تومان

چون بیمه نامه صادر شده است طبعا"برای آن درحسابداری سند ساخته میشود و ازنظر مالی بایستی تکلیف حق بیمه این بیمه نامه مشخص گردد چون شما 30درصد حق بیمه را پرداخت کردید درصورت وقوع خسارت شرکت متعهدپرداخت خسارت براساس قاعده نسبی میباشد لذا برای رفع این مشکل شما بایستی مکاتبات و پیگیریهای لازم را برای وصول حق بیمه بعمل آورید و درصورتی که عدم پرداخت محرز شد بیمه نامه را فسخ میکردیدتامنجربه اقلام بازنگردد

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

سلام آیا میتوان بیمه جامع ا صناف را با بیش از 20 برابر هم صادر کرد؟

بله.دربخشنامه مربوطه مجوز صدور20برابری طرح صادرگردیده است بخشنامه شماره 9/2/4364مورخ 86/12/8

کارشناس پاسخ دهنده: مشاوران بیمه ایران
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
نمایش 20 نتیجه
از 1