در این پورتال سعی شده مرجعی کامل جهت رفع نیازمندی های بیمه ای افراد در زمینه های مختلف ایجاد شود .


 • من یک مشتری ام
  اگر شما خریدار یک بیمه نامه هستید یا خسارت دیده اید و نمی دانید چه مراحلی را باید طی کنید و به کجا مراجعه کنید، می توانید با رجوع به صفحه راهنمای سریع مشتریان بیمه ایران به اطلاعات مورد نیاز خود دست پیدا کنید .
 • من یک نمایندگی ام
  اگر یک نمایندگی هستید و جهت گرفتن اطلاعات دائماً با کارشناسان امور نمایندگی تماس می گیرید، می توانید با رجوع به صفحه راهنمای سریع نمایندگان بیمه ایران به اطلاعات خود دست پیدا کنید.
 • من یک شرکت بیمه ام
  اگر یک شرکت بیمه ا ی هستید و می خواهید اطلاعاتی در مورد شرکت سهامی بیمه ایران و روند انجام کار در این شرکت بدانید می توانید، با رجوع به صفحه راهنمای سریع شرکتهای بیمه ای به اطلاعات خود دست پیدا کنید.
 • من یک پژوهشگرم
  و اگر یک پژوهشگر هستید و می خواهید در مورد بیمه و بیمه گری بیشتر بدانید می توانید، با رجوع به صفحه راهنمای سریع پژوهشگران اطلاعات خود را کامل نمایید.