<< بازگشت

ثبت نام

راهنمای شرکت در مناقصات و مزایدات

1. برای شرکت در مناقصات و مزایدات ابتدا ثبت نام کنید.

2. پس از ورود ، از طریق قسمت "پروفایل من" و زدن کلید "ثبت نام" اطلاعات تکمیلی را وارد نمایید.

3. سپس در هر مناقصه یا مزایده با دانلود اسناد مربوطه شما در آن مناقصه یا مزایده شرکت کرده اید.

4. پس از "دانلود اسناد مناقصه" پیغام "نتیجه این مناقصه/مزایده مشخص نشده است." به شما نمایش داده می‌شود ، به این مفهوم که در این مناقصه یا مزایده شرکت کرده‌اید.

پس از مشخص شدن نتایج به برندگان پیغام "شما در این مناقصه/مزایده برنده شده‌اید." نمایش داده می‌شود و همچنین از طریق ایمیل به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.