خسارات بزرگ پرداختی بیمه کشتی ، هواپیما و حمل کالا خسارات بزرگ پرداختی بیمه کشتی ، هواپیما و حمل کالا

سانحه هواپیمای یاک 40 شرکت هواپیمایی فراز قشم

سانحه هواپیمای یاک 40 شرکت هواپیمایی فراز قشم


 • محل وقوع حادثه: دشت ناز
 • تاریخ وقوع حادثه: 1382/02/27
 • خسارت پرداخت شده: 5/4 میلیارد ریال
هواپیمای یاک 40 شرکت هواپیمایی فراز قشم در تاریخ 27/02/82 پس از بلند شدن از فرودگاه مهرآباد در نزدیکی ساری واقع در دشت ناز سقوط کرد که تعداد 30 نفر سرنشینان آن جان باختند و غرامت آنها به مبلغ 5/4 میلیارد ریال تصفیه گردید.

سانحه هواپیمای بوئینگ 707 شرکت هواپیمایی ساها

سانحه هواپیمای بوئینگ 707 شرکت هواپیمایی ساها


 • محل وقوع حادثه: فرودگاه مهرآباد
 • تاریخ وقوع حادثه: 1384/02/01
 • خسارت پرداخت شده: 2 میلیارد ریال
هواپیمای بوئینگ 707 شرکت هواپیمایی ساها در تاریخ 01/02/84 به هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد و در انتهای باند متحمل خسارت گردیده و تعداد 3 نفر جان باختند که خسارت وارد به اشخاص ثالث و سرنشینان به مبلغ 2 میلیارد ریال تصفیه گردید.

سانحه هواپیمای آنتونوف نیروی هوائی سپاه

سانحه هواپیمای آنتونوف نیروی هوائی سپاه


 • محل وقوع حادثه: فرودگاه مهرآباد
 • تاریخ وقوع حادثه: 1385/09/06
 • خسارت پرداخت شده: 11 میلیارد ریال
هواپیمای آنتونوف نیروی هوائی سپاه در تاریخ 06/09/85 پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد از کنترل خارج شده و در انتهای سمت راست باند پس از برخورد با زمین دچار سانحه گردید که در این حادثه تعداد 36 نفر جان باختندکه غرامت آنها به مبلغ 11 میلیارد ریال تصفیه گردید.

سانحه هواپیمای فوکر 100 شرکت هواپیمایی ایران ایر

سانحه هواپیمای فوکر 100 شرکت هواپیمایی ایران ایر


 • محل وقوع حادثه: فرودگاه مهرآباد
 • تاریخ وقوع حادثه: 1386/10/12
 • خسارت پرداخت شده: 75 میلیارد ریال
هواپیمای فوکر 100 در تاریخ 12/10/86 در مسیر تهران-شیراز-بندر لنگه در فرودگاه مهرآباد دچار سانحه گردیده که در این ارتباط هواپیمای مذکور در هنگام برخاستن از باند خارج و از تاحیه بال، بدنه و چرخها صدمه سنگین دیده و دچار آتش‌سوزی می‌گردد که در این حادثه تعداد 20 نفر مصدوم گردیدند و خسارت بدنه و سرنشینان آن به مبلغ 75 میلیارد ریال تصفیه گردید.

سانحه هواپیمای ایران 140 شرکت صانیع هواپیما سازی ایران

سانحه هواپیمای ایران 140 شرکت صانیع هواپیما سازی ایران


 • محل وقوع حادثه: حوالی شاهین شهر اصفهان
 • تاریخ وقوع حادثه: 1387/11/27
 • خسارت پرداخت شده: 100 میلیارد ریال
هواپیمای ایران 140 در تاریخ 27/11/87 در حوالی شاهین شهر اصفهان در اثر اصابت به زمین دچار صدمه کلی می‌گردد که در اثر آن 2 نفر خلبان و کمک خلبان این هواپیما و همچنین 3 نفر از پرسنل شرکت صانیع هواپیما سازی ایران (هسا) جان خود را از دست می‌دهند که خسارت بدنه و سرنشینان آن به مبلغ 100 میلیارد ریال تصفیه گردید.

نمایش 6 - 10 از 13 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 3