مشاوران بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا مشاوران بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا

حسین رضائی مهدی مشایخ

اصطلاحات بیمه ای

بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا

رشته بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا به عنوان یکی از بخش های فنی شرکت در بر گیرنده رشته های بیمه ای حمل کالا، وجوه، کشتی و هواپیما می باشد. گسترش روز افزون تجارت، دخالت عوامل مختلف در یک فرآیند تجاری باعث آن گردیده که امروزه نظام تجاری ساز و کار پیچیده و خاص خود را مطالبه نماید. ورود بیمه گران به این عرصه در جهت تسهیل و ایجاد اطمینان بیشتر بین طرفین تجاری است. بیمه حمل و نقل کالا یکی از متدهایی است که صاحبان بنگاه های تجاری و تجار به منظور سهولت و گسترش مبادلات تجاری از آن بهره می جویند. این بیمه برخوردار از حمایت قانون بیمه، قانون تجارت، آیین نامه های شورای عالی بیمه و عرف جهانی می باشد و متعهد به ایفای نقش مؤثر خود در مبادلات تجاری است.

خسارت بزرگ پرداختی خسارت بزرگ پرداختی

سانحه هواپیمای یک فروند هواپیمای Cessna ، MGX-EP و غرامت فوت خلبان هواپیما متعلق به مرکز آموزش خلبانی معراج

سانحه هواپیمای یک فروند هواپیمای Cessna ، MGX-EP و غرامت فوت خلبان هواپیما متعلق به مرکز آموزش خلبانی معراج


  • بیمه گزار: مرکز آموزش هوانوردی معراج - شهر قزوین
  • محل وقوع حادثه: مرکز آموزش هوانوردی معراج - شهر قزوین
  • تاریخ وقوع حادثه: 1391/04/22
  • خسارت پرداخت شده: 5 ملیارد ریال

در پی سقوط یک فروند هواپیمای Cessna ، MGX-EP متعلق به مرکز آموزش خلبانی معراج و با عنایت به موافقت مدیریت محترم عامل ، اعضاء محترم هیئت مدیره ، شورای محترم فنی و حمایتهای بی دریغ مدیریت محترم بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا ،خسارت هواپیما بمبلغ پنج میلیارد ریال پرداخت گردید. وباتوجه به اینکه متأسفانه در این سانحه خلبان هواپیما بنام مرحوم آقای علی فخرو دانشجوی خلبان بنام مرحوم باقر باقری فوت نموده اند علاوه بر خسارت هواپیما غرامت فوت آنان نیز پرداخت گردید .


نمایش 13 - 13 از 13 نتیجه
آیتم در هر صفحه 1
از 13

درباره گروه های اصلی بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا درباره گروه های اصلی بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا

در یک تعریف کلی کلمه "هواپیما" به مجموعه ای از قطعات و تجهیزات گفته می شود که پس از نصب در کنار یکدیگر امکان...
بیمه کشتی حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به...
" بیمه های حمل و نقل کالا " بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ...
بیمه پول یکی دیگر از رشته‌های بیمه ‌ای زیرمجموعه گروه بیمه باربری می‌باشد که در آن انواع وجوه نقد شامل...