مشاوران بیمه مهندسی

محمد مصدق

اصطلاحات بیمه ای

بیمه مهندسی

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.
بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی ، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می نماید . بدون پشتوانه و حمایت پوششهای بیمه ای ، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه با بیم و عدم اطمینان خواهد بود.

خسارت بزرگ پرداختی

خسارت پرداختی شرکت سرمایه گذاری پره سر - شرکت مپنا

  • بیمه گزار: شرکت سرمایه گذاری پره سر – شرکت مپنا
  • محل وقوع حادثه: شهرستان پره سر گیلان
  • تاریخ وقوع حادثه: 1388/10/30
  • دلیل وقوع حادثه: طوفان
  • خسارت پرداخت شده: 000ر000ر627ر3 ریال
بیمه گزار در تاریخ 30/10/88 به علت وقوع طوفان اعلام نموده است که موج شکن ها و شلترهای انبار نیروگاه پره سر خسارت دیده است که طی چند مرحله کارشناسی خسارت در دو مرحله با کسر فرانشیز های مربوطه سرجمع به مبلغ 000ر000ر627ر3 ریال پرداخت گردیده است.

نمایش 1 - 1 از 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 1
از 12

درباره گروه های اصلی بیمه مهندسی

این بیمه ‌ خسارت‌های وارد به انواع سازه‌های احداث شده را در زمان بهره‌برداری از قبیل ساختمان‌ها، برج‌ها،...
این بیمه ‌ خسارت‌های فیزیکی، غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از حادثه را که در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع...
این بیمه خسارت‌های فیزیکی، غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از حادثه را در حین اجرای پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی و...