مشاوران بیمه مسئولیت مشاوران بیمه مسئولیت

حسن بزرگی

اصطلاحات بیمه ای

بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .
بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.
با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوششها را به مردم می فروشند.

خسارت بزرگ پرداختی خسارت بزرگ پرداختی

خسارت پرداختی شرکت ساختمانی تهران گسیل (آزادی)

خسارت پرداختی شرکت ساختمانی تهران گسیل (آزادی)


  • بیمه گزار: شرکت ساختمانی تهران گسیل (آزادی)
  • محل وقوع حادثه: زنجان- جاده یاس کوه- دانشگاه آزاد
  • تاریخ وقوع حادثه: 1388/06/05
  • دلیل وقوع حادثه: فروریختن دیوار
  • خسارت پرداخت شده: مبلغ 000ر180ر403ر1 ریال

نمایش 9 - 9 از 9 نتیجه
آیتم در هر صفحه 1
از 9

درباره گروه های اصلی بیمه مسئولیت درباره گروه های اصلی بیمه مسئولیت

موضوع این بیمه ، جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشی از استفاده...
خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل...
کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات...
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو این بیمه نامه به منظور پوشش خطرات ناشی از مسئولیت تعمیرگاه‌های...