مشاوران بیمه اشخاص مشاوران بیمه اشخاص

علیرضا زراعی

اصطلاحات بیمه ای

بیمه اشخاص

انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین نیازهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌.
باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند .
بدین ترتیب ملاحظه می شود که بیمه اشخاص یکی از مهمترین شاخه های رفاه اجتماعی محسوب می شود و درکشورهای مختلف، دولت ها رأساً سازمان هایی را به منظور تأمین خدمات بیمه اختصاص داده اند.

خسارت بزرگ پرداختی خسارت بزرگ پرداختی

پرداخت هزینه درمان کارمند شرکت توزیع برق نواحی استان تهران

پرداخت هزینه درمان کارمند شرکت توزیع برق نواحی استان تهران


  • محل وقوع حادثه: شرکت توزیع برق نواحی استان تهران
  • تاریخ وقوع حادثه: 1387/11/23
  • دلیل وقوع حادثه: برق گرفتگی

یک فقره از بزرگترین خسارت ها در بیمه های اشخاص (درمان) مربوط به هزینه های درمان آقای مجید قصابسرایی بیمه شده محترم شرکت توزیع برق نواحی استان تهران می باشد که متعاقب حادثه مورخ 23/11/87 بر اثر برق گرفتگی دچار سوختگی گردیده وبا معرفینامه شرکت سهامی بیمه ایران در بیمارستان مهر بستری وتحت معالجه قرار گرفته است .برابر اعلام بیمارستان مذکور، هزینه مشارالیه بالغ بر335ر443ر896ریال می باشد که در وجه بیمارستان پرداخت شد.


نمایش 2 - 2 از 8 نتیجه
آیتم در هر صفحه 1
از 8

درباره گروه های اصلی بیمه اشخاص درباره گروه های اصلی بیمه اشخاص

موضوع این بیمه سانحه وحادثه‌ای است که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی و یا جزئی، از...
در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ که...
بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود...