مشاوران بیمه اشخاص مشاوران بیمه اشخاص

علیرضا زراعی

اصطلاحات بیمه ای

بیمه اشخاص

انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین نیازهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌.
باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند .
بدین ترتیب ملاحظه می شود که بیمه اشخاص یکی از مهمترین شاخه های رفاه اجتماعی محسوب می شود و درکشورهای مختلف، دولت ها رأساً سازمان هایی را به منظور تأمین خدمات بیمه اختصاص داده اند.

خسارت بزرگ پرداختی خسارت بزرگ پرداختی

پرداخت هزینه درمان کارکنان شرکت توزیع برق تهران

پرداخت هزینه درمان کارکنان شرکت توزیع برق تهران


  • دلیل وقوع حادثه: سوختگی ناشی از برق گرفتگی
هزینه درمان آقایان مجید قصابسرایی ،سبحان حسین پور، منصور خلیلی و علی مطلبی جمعی شرکت توزیع برق تهران بزرگ که بدنبال سوختگی ناشی از برق گرفتگی در بیمارستان مهر بستری گردیدند به ترتیب به مبالغ 335ر443ر896 ریال ،435ر501ر720 ریال،040ر623ر530 ریال و073ر377ر440 ریال توسط شرکت سهامی بیمه ایران پرداخت گردید.

نمایش 1 - 1 از 8 نتیجه
آیتم در هر صفحه 1
از 8

درباره گروه های اصلی بیمه اشخاص درباره گروه های اصلی بیمه اشخاص

موضوع این بیمه سانحه وحادثه‌ای است که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی و یا جزئی، از...
در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ که...
بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود...